Garborgdagar: Bokmål vs. nynorsk

Kva målform bør me nytta på Jæren eller i ein ny vestlandsregion?

24. januar 2017 20:00
Mellombels
Gratis

Denne kvelden blir det debatt på Mellombels ølstove ved Bryne torg. Mellom deltakarane i panelet finn me Garborgsenterets Inger Undheim (teikning av Kathrine Kristiansen).

Arr.: Snakk!