Vil du vera med og fylla bokhylla i Nasjonalt Garborgsenter?

Garborgsenteret har som mål å fremja interessa for Arne og Hulda Garborg og deira tankar og visjonar.
Senteret skal inspirera til samfunnsengasjement, til å lesa og til å skapa.
Me held no for fullt på med planlegginga av den faste utstillinga som skal opna i 2012.