Ungdomsskular


Filmrommet Intro til Garborg
Ungdomsskule

Me ser først ein kort film som introduserer Arne og Hulda Garborg sine liv og virke. Deretter blir det tid til å sjå seg om i utstillinga.

Last ned informasjon i pdf-format.


dialekt - eg Dialektar, knot og Garborg
Ungdomsskular

Eit møte med dialektsituasjonen i Noreg i dag, ulike dialektar, bakgrunnen for dialektskilnadane og litt om Garborg sitt syn på knot og dialektutvikling. Elevane får utforska sin eigen dialekt gjennom aktivitetar.

Last ned informasjon i pdf-format.


78-no-nb blds 04572 leikarring Hulda og folkevisene
Ungdomsskular

Ei innføring i historia og tradisjonane bak dei norske folkevisene, og Hulda Garborg sitt arbeid for folkevisedansen. Elevane får prøva seg på både song og dans.

Last ned informasjon i pdf-format.

Ein kan òg besøka Garborgheimen på eiga hand, då kjem ein ikkje inn i huset, men utanfrå kan ein arbeida med oppgåver knytt til byggeskikk og livet på 1800-talet. Sjå pdf her.