Minnebanken er etablert som del av doktorgradsprosjektet «For våre kamerater: En studie av den kalde krigen gjennom flygernes narrativ». Studien vil hovedsakelig basere seg på intervju av 80 norske jagerflygere og flygere av maritime patruljefly som tjenestegjorde i Luftforsvaret mellom 1950 og 1989. Hovedmålet med dokumentasjons- og forskingsprosjektet er å fremheve og synliggjøre innsatsen til norske militærflygere under den kalde krigen, innhente informasjon og sikre minner om en hittil lite kjent og dokumentert del av norsk forsvars- og arbeidslivshistorie.

På denne siden ønsker vi å gi dere en kortfattet oversikt over flygerne, og andre bidragsytere, som har stilt opp i prosjektet med sin historie og sine minner.

Dersom du har tjenestegjort i Luftforsvaret under den kalde krigen, tar vi gjerne imot din historie og dine minner.