Omvisninger og utleie

Utenom ordinær åpningstid tar flymuseet imot grupper til guidede omvisninger på bestilling. Disse omvisningene blir i all hovedsak gjennomført med entusiaster fra museets venneforening som guider.

Flyhistorisk Museum Sola ligger sentralt plassert midt mellom Stavanger og Sandnes i den gamle sjøflyhavnen i enden av flyplassen. Selv om sjøflyaktiviteten for lengst har opphørt, står sporene etter aktiviteten enda igjen. Blant annet i form av en 4500 kvadratmeter stor flyhangar bygd av tyskerne under andre verdenskrig. Tar du turen inn i hangaren finner du flymuseets utstilling. Foruten motorer, bakkekjøretøy og andre flyrelaterte gjenstander, inneholder hangaren 32 autentiske fly som formidler norsk fly- og luftfartshistorie med på fokus på den lokale aktiviteten.

Da flyplassen på Sola ble åpnet i 1937 var det som Norges første sivile landflyplass. Tre år senere førte dette til at området kom i begivenhetenes sentrum under den tyske invasjonen av Norge. Den storstilte utbyggingen av flyplassen under krigen førte igjen til at området havnet i begivenhetenes sentrum da Braathens SAFE etter krigen startet sine luftige eventyr med Sola som sin tekniske hovedbase. Enda mer fremtredende var den militære aktiviteten fra flyplassen i forbindelse med de økende spenningene under den kalde krigen og den storstilte utvidelsen av det norske Luftforsvaret på 1950-tallet.

Gjennom tyske klenodier fra andre verdenskrig, enkelte så sjelden at verdens eneste bevarte eksemplar står utstilte vårt museum, det massive Consolidated PBY-5A Catalina som ble operert fra Sola Sjø gjennom hele 1950-tallet, ikoniske passasjerfly fra 1950-tallet som Braathens Fokker F-27 Friendship og SAS sitt Convair CV-440 Metropolitan, samt alle de åtte jetjagerflyene Luftforsvaret benyttet forut for dagens F-16, formidler museet områdets omfattende fly- og luftfartshistorie.

Har du lyst til å lære mer om den omfattende fly- og luftfartshistorien som har funnet sted med utgangspunkt i Nord-Jæren anbefaler vi et besøk på flymuseet. Utenom åpningstid tar museet i mot forhåndsbestilte besøksgrupper til guidede omvisninger.

Museet har også et samlingsrom med kapasitet til bordsetning av opp til 50 personer. Også dette rommet er det historisk sus over. Veggene er nemlig prydet med bilder og gjenstander fra pilotbrakka til 718 skvadronene –jagerflyskvadronen med lengst tilknytning til Sola Hovedflystasjon.

For bestilling, kontakt sbh@jaermuseet.no eller telefon 90629547.

Priser
Omvisning:
Kr 110,- per person (minimum kr. 2300,-)

Utleie av Mimrehallen
Kr. 1000,- for første time. Kr 800,- per påfølgende time (har gruppen hatt omvisning i forkant regnes det som første time).