FLYHISTORISK MUSEUM SOLA Et innblikk i luftfartens fantastiske utvikling FLYHISTORISK MUSEUM SOLA An insight into the fantastic development of aviation
Opningstider

Klikk på en dato for å sjå opningstider og billettprisar for den datoen.


Ope
Stengt
I dag
Kva skjer

Det er for tiden ingen kommande aktivitetar.

Besøk oss

Flyhistorisk Museum Sola
Sola Prestegårdsveg 170
4050 Sola