Sesongopning

Det skjer for tida store ting ved Flyhistorisk Museum Sola med nytt utstillingsbygg, flytting av fly og bygging av ny utstilling.

På grunn av dette arbeidet, opnar museet litt seinare enn normalt for sesongen. Første opningsdag er planlagt 15. juni, i samband med Sola Airshow.

Utstillinga i den nye hallen vil ha fokus på norske jagerfly og flygarar som tenestegjorde under den kalde krigen. Desse flya kan du oppleve på nært hald:

Vampire 

F-84G Thunderjet  

T-33 T-bird 

F-86K Sabre 

RF-84F Thunderflash  

F-86F Sabre  

F-5 Freedom Fighter  

CF-104 Starfighter  

Venneforeningen til Flyhistorisk Museum legg for tida ned ein imponerande innsats i å klargjer både gammal hangar og nytt bygg til opninga. Fly er under restaurering, dei vert vaska og flytta på. Du kan følgje arbeidet deira på Facebook-sida: https://www.facebook.com/groups/132328716797726

Ønsker du å vera med på dugnadsarbeidet, er det bare å møte opp i Sømmevågen laurdagar kl. 10.00.