Arne Sigved Bertheussen

Jagerflyger på 1950- og 1960-tallet

Foto via flygerens familie.

Arne Sigved Bertheussen ble født i Tana 29. desember 1933. Han ble tidlig interessert i fly og flyging. Hans far hadde lidenskapelig flyinteresse, og våren 1938 fikk Arne sin første flytur da Allers-flyet gjestet Finnmark.

Arne startet etter hvert flygerutdannelsen i Kull F1/52 ved Flygeskolen på Eggemoen. Her fløy han drøyt 25 timer på Fairchilde Cornell. Seks av disse var solo. Høsten 1952 reiste han sammen med resten av kullet til New York for å fortsette utdannelsen i USA. Her ble elevene splittet opp og sendt til forskjellige baser rundt om i landet. Arne ble sendt til Hondo Air Base i Texas hvor han gjennomgikk preflight og grunnleggende trening på T-6 Texan. Deretter fikk han opplæring på jet ved Williams Air force Base i Arizona hvor han fløy T-33 Shooting Star. Han fikk vingen 16. november 1953, og fortsatte etter dette på skyte- og bombeskole på T-33 og F-84. Opplæringen ble avsluttet ved Luke Air Force Base i Arizona. Da utdannelsen i USA var ferdig, reiste han med tog til østkysten og returnerte til Norge med dampskipet SS Stavangerfjord.

Vel hjemme i Norge våren 1954, ventet tjeneste ved 336 skvadronen på Gardermoen. Her fløy han F-84G, hvor han rakk å oppleve flere dramatiske hendelser med flytypen før han på nyåret 1956 ble sendt på kurs på F-86K i Tyskland. Etter dette ventet tjeneste ved 337 skvadronen på Gardermoen. Her ble han utnevnt til løytnant, og senere vingsjef. Han ble også en av de første norske flygere som observerte det amerikanske overvåkingsflyet U-2 som i hemmelighet brukte norsk luftrom på sine topphemmelige oppdrag siste halvdel av 1950-tallet.

Første halvår 1958 ble Flyvåpenet rammet av spesielt mange ulykker. Dette førte blant annet til å forsvarsgrenen opprettet artiumkurs for at flere flygere skulle få utdannelsen som kvalifiserte dem til å søke på Luftkrigsskolen. Arne begynte på artiumkurs på Rygge høsten 1958, og i juni 1959 besto han opptaksprøven ved Luftkrigsskolen. Her gikk han i Kull 12 1959-1961. Høsten 1961 giftet han seg, og reiste deretter sammen med sin kone til Bodø hvor han startet tjeneste på 334 skvadron. Her fortsatte han som flyger på F-86K, og våren 1962 ble han utnevnt til kaptein og sjef for A-vingen ved skvadronen. Tjenesten i Bodø sammenfalte med en dramatisk periode under den kalde krigen. Det var høy beredskap og mange avskjæringsoppdrag.

Arne mistet livet i en tragisk ulykke 20. april 1963 da han som vingmann i en formasjon på to fly på TACAN-let down i skyer, fløy inn i en fjellvegg rett vest for Glombreen i Meløy kommune. Formasjonen var da på vei tilbake til basen etter avskjæringsøvelser nord-vest for Bodø. Da ulykken inntraff, hadde han totalt 1571 flytimer, hvorav 1299 på jet og 699 på F-86K. Han etterlot seg en datter og en gravid kone.

Takk til Kenneth Solbakken som har delt personomtalen med oss.  

Foto via flygerens familie.