Sea King 060 til Flyhistorisk Museum

Desember 2023 takka Sea King for seg etter ei tenestetid på 50 år med redningsoppdrag. Nå skal tre av Sea Kingane stillast ut på museum - og eit av dei kjem til Sola.

Sea King 060 i aksjon ved Banak Flystasjon, Lakselv. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Sea King har vore ryggrada i norsk redningsteneste. Flyhistorisk Museum har, saman med Norsk Luftfartsmuseum og Forsvarets Flysamling, Gardermoen, lenge arbeida for at musea skal få stilla ut desse viktige maskinane. No er endeleg  dei tre helikoptera på plass på sine destinasjonar.

Halenummer 060

Sea King-maskinen som skal pensjonerast på Sola har halenummer 060 og er den eldste.  Den har dessutan vore med på nokre av dei store aksjonane i regionen, mellom anna redningsaksjonen etter Alexander Kielland-ulukka i 1980.

060 gjekk ut på flytid sommaren 2022. Då blei komponentar som framleis hadde flytid igjen demontert for bruk på andre maskiner i drift. Juli 2023 blei det transportert landevegen til Sola. Sidan då har teknikarar frå 330 skvadron arbeida med å gjenoppbygga helikopteret, og det gjennomførast for tida eit grundig arbeid før helikopteret skal flyttast inn i utstillingshangaren til Flyhistorisk Museum Sola. Målet er at dette skal vera på plass i løpet av våren.

Her ser de litt av arbeidet som pågår ved 330 skvadron.

Foto: Ole Johan Berg

Om de vil følgja prosessen med å gjenoppbygga flyet, vil det bli lagt ut oppdateringar på Facebooksida Sola Flymuseum.