Verter til musea i Sømmevågen: Flyhistorisk Museum Sola og Torpedoverkstedet

Jærmuseet søker sesongverter til Sømmevågen (Flyhistorisk Museum Sola og Torpedoverkstedet) som vil jobbe søndager fra mai til november, i sommerferien og på enkelte arrangement.

Fly stilt ut på Flyhistorisk Museum Sola.
Arbeidsoppgaver:
 • Formidle flyhistorie og krigshistorie
 • Vertskap
 • Enkel kafédrift
 • Resepsjon og butikk
Kvalifikasjoner og eigenskapar:
 • Du bør ha litt interesse for flyhistorie og/eller krigshistorie
 • Du bør like å formidle
 • Du må kunne arbeide selvstendig
 • Du må kunne ta ansvar
 • Du bør være utadvendt og imøtekommende
 • Du må kunne ta imot publikum på en god måte
 • Du må like å være vertskap
 • Du må kunne sette deg inn i historiene som formidles på museet
 • Du må kunne formidle både på norsk og engelsk, gjerne også litt på tysk
 • Du må ha fylt 16 år i løpet av 2022
 • Alle verter må levere godkjent politiattest ved ansettelse.
Jærmuseet tilbyr:
 • God opplæring
 • Arbeidstid etter oppsatt arbeidsplan for verter
 • Lønn etter tariffavtale
Søknadsfrist og søknadsskjema:

Søknadsfrist: 27. mars 2023

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Eirik Gurandsrud, avdelingsleder

Telefon 95 22 66 89

E-post: eig@jaermuseet.no

Les mer om stillingen og søk her

Om Sømmevågen: Flyhistorisk Museum Sola og Torpedoverkstedet

Flyhistorisk Museum og Torpedoverstekdet ligger like ved Stavanger Lufthavn Sola. Gjennom et besøk på Flyhistorisk Museum Sola får du innblikk i luftfartens fantastiske utvikling, med vekt på lokal flyhistorie fra Stavanger Lufthavns lange og innholdsrike historie. Over 30 historiske fly og andre gjenstander er utstilt i den autentiske hangaren fra andre verdenskrig.

I Torpedoverkstedet formidles ulike personhistorier fra andre verdenskrig. Utstillingen her åpnet i 2021.

Om Jærmuseet:

Jærmuseet er regionmuseum for kommunane Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, samt regionalt vitensenter for Sørvestlandet. Museet har ca 70 årsverk og driv 12 ulike besøksanlegg i sju kommunar.
Jærmuseet er ein vitskapleg institusjon som skal dokumentera regionen si historie gjennom innsamling, bevaring, forsking og formidling. Museet er ein møteplass mellom natur, kultur og teknologi.

Me inviterer publikum til å utforska kunnskap gjennom aktivitetar og opplevingar.
I 2009 fekk Jærmuseet prisen for Årets Museum i Noreg. Same året vann òg museet «the European Micheletti Award» for beste teknologiske museum.
Jærmuseet har årleg eit samla besøk på ca 200.000. Du kan lesa meir om Jærmuseet her.