Vertar til musea i Sømmevågen: Flyhistorisk Museum Sola og Torpedoverkstedet

Jærmuseet søker sesongverter til Sømmevågen (Flyhistorisk Museum Sola og Torpedoverkstedet) som vil jobbe søndager fra midten av juni til november, i sommerferien og på enkelte arrangement.

Fly stilt ut på Flyhistorisk Museum Sola.
Arbeidsoppgåver:
 • Formidle flyhistorie og krigshistorie
 • Vertskap
 • Enkel kafédrift
 • Resepsjon og butikk
 • Reinhald
 • Stell av uteområde
Kvalifikasjoner og eigenskapar:
 • Du bør ha litt interesse for flyhistorie og/eller krigshistorie
 • Du bør like å formidla
 • Du må kunne arbeide sjølvstendig
 • Du må kunne ta ansvar
 • Du bør være utadvendt og imøtekomande
 • Du må kunne ta imot publikum på ein god måte
 • Du må like å vera vertskap
 • Du må kunne setta deg inn i historiane som vert formidla på museet
 • Du må kunne formidla både på norsk og engelsk, gjerne óg litt på tysk
 • Du må ha fylt 16 år i løpet av 2024
 • Alle vertar må levera godkjent politiattest ved tilsetting

Me vil gje jenter ei særleg oppmoding om å søka.

Jærmuseet tilbyr:
 • God opplæring
 • Arbeidstid etter oppsatt arbeidsplan for verter
 • Lønn etter tariffavtale
 • Gratis inngang på alle Jærmuseets anlegg
Søknadsfrist og søknadsskjema:

Løpande søknadsfrist.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Lars H Aalgaard Kingsrød, driftskoordinator

Telefon 96 64 79 99

E-post: lhak@jaermuseet.no

Om Sømmevågen: Flyhistorisk Museum Sola og Torpedoverkstedet

Gjennom eit besøk på Flyhistorisk Museum Sola får du innblikk i luftfarta si fantastiske utvikling, med vekt på lokal flyhistorie fra Stavanger Lufthavn sin lange og innhaldsrike historie. Over 30 historiske fly og andre gjenstandar er stilt ut i den autentiske hangaren frå andre verdskrig. Ny utstillingshall (klar sommaren 2024) skal visa ulike jagarfly og historiar knytta til desse flya.

I Torpedoverkstedet blir ulike personhistoriar frå andre verdskrig formidla.

Ny foajé med resepsjon, kafé og butikk er under bygging.

Om Jærmuseet:

Jærmuseet er regionmuseum for kommunane Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, samt regionalt vitensenter for Sørvestlandet. Museet har ca 70 årsverk og driv 12 ulike besøksanlegg i sju kommunar.
Jærmuseet er ein vitskapleg institusjon som skal dokumentera regionen si historie gjennom innsamling, bevaring, forsking og formidling. Museet er ein møteplass mellom natur, kultur og teknologi.

Me inviterer publikum til å utforska kunnskap gjennom aktivitetar og opplevingar.
I 2009 fekk Jærmuseet prisen for Årets Museum i Noreg. Same året vann òg museet «the European Micheletti Award» for beste teknologiske museum.
Jærmuseet har årleg eit samla besøk på ca 200.000. Du kan lesa meir om Jærmuseet her.