Arne Madsen

Jagerflyger på 1950- og 1960-tallet

Arne Madsen ble født sommeren 1932 og vokste opp i Oslo nær Majorstuen. Arne påpeker at han allerede hadde flyinteressen på plass før krigen, men at krigen var med på å forsterke interessen for fly og flygning. Etter hvert var det ikke så mye annet som stod i hodet på han. Da han begynte på Gymnaset var flyinteressen så sterk at han brukte alle sparepenge sine på flytimer.. Han husker spesielt godt tilbake til den fabelaktig morsom vinterflyvning på Bogstadvannet med fly utstyrt med ski.

Arne var aldri i tvil på hva han skulle gjøre i det han ble gammel nok til å søke Flyskolen, han skulle søke. Som sagt så gjort. Da han var ferdig med real artium våren 1951 søkte han Flyskolen og han ble kalt inn til opptak, men det skulle det ta lang tid før han fikk vite at han var kalt inn. På bakgrunn av de mange ulykkene som var på denne tiden, ønsket ikke moren hans at sønnen skulle bli flyger. Da hun så konvolutten fra flyvåpenet i postkassen gjemte hun den unna og unnlot å fortelle sønnen at han hadde fått innkallingen. Det gikk dermed et halvt år før Arne omsider møtte på opptak til Flyskolen.

Etter å ha kommet seg vel gjennom både opptaksprøver og uttaksflygning, ble Arne sendt videre til USA og Colombus Ari Force Base i Mississippi utpå høsten 1952. Her gjennomførte han det vanlige flyprogrammet som bestod av elementærtrening på T-6 frem til mai 1953. Etter å ha fullført denne delen ble han og de andre elevene sendt med tog til Williams Air Force Base i Arizona for den avanserte treningen som ble flydd i T-28 og T-33. Deretter stod våpenskolen på Luke Air Force Base for tur hvor han innledningsvis fortsatte å fly T-33 før han gikk over på F-84 Thunderjet. Etter fullføringen av våpenskolen på Luke våren 1953 reiste han sammen med sine norske kullkamerater på kull 53G med båten Stavangerfjord fra New York til Oslo. Arne minnes tilbake på dette som en fantastisk reise som var nærmest som ferie å regne.

Etter hjemkomsten og det obligatoriske tekniske kurset på F-84G Thunderjet ble han postet til 336 skvadron i mars 1954 for å fly F-84G. Her ble han værende frem til han fløy sin siste tur på 336 skvadron 26. april 1956. Han dro deretter til Sola hvor han var blitt beordret for å være med på å sette opp 717 skvadron som snart skulle ta i bruk RF-84F Thunderflash.

På kort sikt viste beordringen til Sola seg å bli en stor skuffelse. De nye flyene var forsinket og flere av flygerne som var sendt til Sola for å være med på innføringen av RF-84F Thunderflash ble sendt til Værnes for å være instruktører på Fairchild Cornell i påvente av de nye flyenes ankomst. Arne ble værende på Værnes som instruktør på Flyskole et halvt års tid frem til han returnerte til Sola i det de nye flyene endelig begynte å ankomme. Arne fløy sin første tur med RF-84F Thunderflash 12. desember 1956.

Etter to år med RF-84F Thunderflash på Sola forlot Arne 717 skvadron for å starte på den amerikanske testflygerskolen på Edwards Air Force Base i november 1958. Etter videreutdanningen i USA bar det hjem til Norge og Luftkrigsskolen på Fornebu. Deretter beordring til Bodø og 334 skvadron for å fly F-86K Sabre. Arne ble værende på 334 skvadron i fire år frem til han ble plukket ut til å være med på evalueringsteamet som skulle prøvefly og vurdere aktuelle kandidater til rollen som Norges nye jagerbombefly. Anskaffelsen av jagerbombefly på 1960-tallet var det første norske kjøpet av kampfly siden Vampire ble kjøpt i 1948.

Høsten 1963 dro et lite evalueringsteam bestod av både flygere og teknikere til Edwards Air Force Base for å prøvefly og vurdere aktuelle flytyper med tanke på flyegenskaper og tekniske aspekt sett i et vedlikeholds perspektiv. Arne som var utdannet testflyger deltok med ansvar for dem såkalte «performance»-delen av flygningen, mens Per Ekholdt hadde ansvaret å gjennomføre og vurdere den taktiske og operative delen av flyprogrammet.  De tre flytypene som ble vurdert av evalueringsteamet var F-5, A-4 og F-104H. 

Påfølgende sommer ble det besluttet at F-5 skulle bli Norges nye jagerbombefly og flytypen ble tatt i bruk i Luftforsvaret i 1966. Den første skvadronen som ble satt opp med den nye flytypen var 336 skvadron på Rygge hvor Arne tjenestegjorde. Frem til han forlot Luftforsvaret til fordel for en flygerjobb i SAS i 1967 tjenestegjorde han på Rygge. I løpet av denne perioden fikk han deriblant to henteturer til USA hvor han fløy fabrikknye F-5 over Atlanterhavet fra USA til Norge.  

Arne Madsenble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-kandidat ansatt i Jærmuseet) 11. juni 2020.