Per-Oscar Jacobsen

Jagerflyger og general fra 1960- til 2000-tallet

Generalmajor (p) Per-Oscar Jacobsen ble født våren 1946 og ble raskt dratt inn i flyvningens verden. Faren hans tjenestegjorde i Luftforsvaret under andre verdenskrig og han hadde en eldre bror som fløy jagerfly på 1950-tallet. Per-Oscar startet med seilflyging så snart han ble gammel nok. Da han søkte og kom inn på Flyskolen i 1965 hadde han allerede flydd seilfly i flere år. Sammen med 200 andre søkere møtte han opp til opptaksprøver på Rygge. Noen uker senere var han blant de 44 håpefulle som ble sendt videre til Værens. Rundt halvparten kom seg gjennom nåløyet og ble sendt videre til USA og Canada.

Siden starten av 1950-årene hadde alle norske flygere fått utdanningen sin i Canada. Nå var man i en overgangsfase og alle norske flygere skulle snart utdannes i USA. Noen fra kullet ble derfor sendt til USA for å gjennomføre flyskolen der, mens andre ble sendt til Canada. Per-Oscar ble sendt til Canada og var dermed blant de siste norske flygerne som fikk utdannelsen sin her. Han understreker at han var glad for at han fikk utdannelsen sin i Canada og ikke i USA. I Canada fikk han fly litt eldre flytyper enn det de brukte på flyskolene i USA. Han betegner dessuten den canadiske opplæringskultur som mer lik den norske modellen enn den amerikanske.

Etter at Per-Oscar fikk vingen i juni 1967, vendte han tilbake til Norge hvorpå han ble sendt på 718 skvadron på Sola. Her måtte han gjennomføre det obligatoriske utsjekkprogrammet alle nyutdannede flygere måtte gjennom før de ble beordret til en operativ skvadron. Slik skulle det likevel ikke gå for Per-Oscar.

På slutten av 1960-tallet var det en skrikende mangel etter krigsskoleutdannede flygere. Per-Oscar fikk derfor tilbud om å gå videre til Luftkrigsskolen uten den operative flyerfaringen som normalt var påkrevd for å bli tatt opp på skolen. Han fikk dessuten beskjed om at de to årene på Luftkrigsskolen ikke ville føre til den vanlige forlengelsen av plikttjenesten. Med dette ble det to år på Luftkrigsskolen før han i 1969 ble beordret på 338 skvadron på Ørland.

Etter fem år på 338 skvadron på Ørland forlot han Luftforsvaret til fordel for en sivil flygerjobb i SAS. Det viste seg imidlertid raskt at gresset ikke var så mye grønnere på den andre siden av gjerdet. Etter to og et halvt år i SAS vendte han tilbake til Luftforsvaret i august 1977 hvor han var nestkommanderende på 338 skvadron til august 1979.

I september 1979 ble han sendt til Hill Air Force Base sammen med de fem andre flygerne som utgjorde den første puljen til å få utsjekk på flytypen Norge snart skulle ta i bruk. Ettersom Per-Oscar var den eneste flygeren uten erfaring på F-104, antar han at han var en «prøveklut» for å sjekke hvordan en F-5-flyger uten tidligere erfaring med radar, håndterte overgangen til et radarutstyrt jagerfly. I begynnelsen av 1980 vendte de seks flygerne hjem igjen til Rygge og 332 skvadron som snart skulle bli den første skvadronen i Luftforsvaret til å ta i bruk F-16. Per-Oscar og de andre flygerne som hadde fått utsjekk på flytypen i USA var deretter sentrale i innfasingen av F-16 i 332 skvadron.

I august 1981 ble Per-Oscar igjen beordret på 338 skvadron. Denne gangen som skvadronsjef. Planen var at han skulle lede skvadronen i overgangen fra F-5 til F-16, men planene ble forandret etter at han hadde fått beordringen, så til sin store overraskelse fikk han to og et halvt år ekstra med F-5. Skvadronen forble oppsatt med F-5 helt frem til 1985. Da skvadronene endelig konverterte til F-16 hadde Per-Oscar for lengst forlatt skvadronen.

I 1983 ble Per-Oscar beordret til stabsskole i England. Etter hjemkomsten i 1984 ble han sendt til Luftforsvarsstaben. Her ledet han blant annet det første norske bidraget til den velkjente Red Flag-øvelsen. I 1986 ble han beordret tilbake til Ørland som gruppesjef. To år senere ble han beordret til High Wycombe I England for en stabsjobb i NATO. Tre år senere vendte han tilbake til Ørland som stasjonssjef. Innen han i 1993 ble beordret til Forsvarskommando Nord-Norge som kommandør for luftstridskreftene, hadde han rukket å fullføre Forsvarets høyskole. Etter kun ett år i Nord-Norge overtok han jobben som kommandør for luftstridskreftene i Sør-Norge. Han forble i denne stillingen frem til han ble Generalinspektør for Luftforsvaret i 1997.

Etter fire år som Generalinspektør for Luftforsvaret ble han beordret til jobben som Deputy Commander for Combined Air Operations Center 9 i High Wycombe i England. Deretter fulgte en periode i Luftforsvarsstaben før han avsluttet karrieren sin som sjef for Combined Air Operations Center 3 på Reitan. Han hadde denne jobben fra sommeren 2004 frem til han pensjonerte seg i 2005.

Per-Oscar Jacobsen ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-kandidat ansatt i Jærmuseet) 12. juni 2020.