Thorbjørn Kjærstad

Flyger på maritimt patruljefly og jagerfly på 1970- og 1980-tallet

Thorbjørn Kjærstad ble født i januar 1950 og hadde en oppvekst preget av mange flyttinger. Etter at han var ferdig med gymnaset i 1970 møtte han opp på Steinkjersannan militærleir ved Steinkjer for å avtjene førstegangstjenesten i Hæren. Thorbjørn fant raskt ut at Hæren neppe var tingen for han. Da de ferske rekruttene like etter oppmøte fikk besøk av representanter fra Forsvarets Orientering og Rekrutering som fortalte om ulike utdanningsmuligheter i Forsvaret, var han rask med å søke på utallige utdanninger i Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Han skulle bort fra Hæren. Det visste seg at det var Flyskolen som hadde opptak først og Thorbjørn ble kalt inn til opptaksprøver på Rygge sammen med ti andre fra kompaniet. Av disse ti var det kun Thorbjørn som ble sendt videre til Værnes. Da de skulle reise fra Steinkjersannan militærleir for å delta på opptaket til flyskolen hadde kapteinen deres fortalt dem at de bare kunne sette igjen ryggsekkene sine på plassene sine for de ville komme tilbake ganske snart alle mann. Han fikk med andre ord nesten 100% rett!

På Værnes fikk Thorbjørn 14 timer på Saab 91B Safir før han ble sendt videre til Columbus Air Force Base i Mississippi etter å ha bestått uttaksflygningen og de øvrige opptaksprøvene på Værnes. På Columbus Air Force Base fløy han først noen timer i Cessna T-41 før han gikk videre til Cessna T-37 Tweet og Northrop T-38 Talon. Thorbjørn forteller at flytiden på lavtflyging og en del andre ting var kuttet drastisk ned på denne tiden. Amerikanerne ønsket å få elevene gjennom utdanningen så raskt som mulig på grunn av Vietnamkrigen som fremdeles raste mens Thorbjørn var på Columbus Air Force Base i 1971/72.  

29. september 1972 mottok Thorbjørn vingen. Selv om de norske elvene fikk beskjed om at de skulle fly F-5 når de kom tilbake til Norge gikk det ikke slik. Etter hjemkomsten ble han beordret til 333 skvadron for å fly P-3B Orion fra Andøya. Thorbjørn ble dermed sendt tilbake til USA og Pax River litt sør for Washington D.C. for å få utdanning på det maritime patruljeflyet. I begynnelsen av 1973 var han på plass på Andøya og begynte å fly Orion som styrmann. Her ble han værende frem til han begynte på Luftkrigsskolen høsten 1974.

Like før sommeren 1977 ble Thorbjørn ferdig på Luftkrigsskolen. Etter et stopp innom 718 skvadron på Sola for overføring til F-5 Freedom Fighter ble han beordret til 338 skvadron på Ørlandet. Her var han frem til 1982. På Ørlandet var han OPS-sjef mellom 1979 og 1980. Da han i 1982 fikk valget mellom å dra til Bodø eller USA som instruktør på Sheppard Air Force Base i Texas, valgte han sistnevnte. På dette tidspunktet var ikke instruktørrollen en ukjent oppgave for Thorbjørn som allerede hadde hatt flere ulike instruktørjobber i Luftforsvaret. Foruten flere korte perioder som instruktør på Saab Safir på flyskolen på Værnes, hadde han også vært 338 skvadrons instruktør på Air Combat Maneuvering etter at han selv hadde blitt kurset av amerikanske instruktører fra Top Gun. Han hadde også flere perioder som instruktør i såkalt «Winter Survival» for Nato på Spåtnd.

Etter halvannet år i USA tok han kontakt med Braathens SAFE som kort tid senere tilbød han jobb. En av grunnene til at han forlot forsvaret var fremtidsutsiktene for mange flyttinger og den belastningen det ville medføre for familien. Thorbjørn ble værende i Braathens fra 1983 frem til han gikk av med sluttpakke i 2005, året etter at SAS hadde overtatt Braathens.

Thorbjørn Kjærstadble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-kandidat ansatt i Jærmuseet) 2. desember 2020.