Sjå Jæren 2014

Innhald:


Det merkelige hundreåret Jæren i perioden 1800-1940

EGIL HARALD GRUDE


Småpikene på Fladholmen fyr

ATLE SKARSTEN


«Det ska svara seg». Utstilling i Vitenfabrikken

MÅLFRID GRIMSTVEDT


Kva gjer vi med Heinkel He 115? Konservering eller restaurering?

REDAKSJONEN


Konservering av haleseksjonen. Heinkel 115

EIRIK ÅÅREBROT


En frivilling entusisast. Betraktninger rundt et restaureringsprosjekt

ROAR HENRIKSEN


Audamotlandsgarden, ein typisk jærgard?

ANNE JORUNN FRØYEN OG KNUT G. AUSTAD


Klesvask og vaskemaskiner frå Jæren

ANNE JORUNN FRØYEN OG INGEBORG NÆRLAND SKJÆRPE


Forfatteromtale