Kodekraft

Har du lyst til å programmere ditt eige spel ?…

Big bang!

Tilpassa læreplanen 8.- 10. trinn Anbefalt tid: 45 min Elevane blir med…