Flammande kjemi

Science Circus tar kjemipensum!

sjå føre deg at det var eit kult bilete her

Tilpassa læreplanen: 8.-10. trinn

Anbefalt tid: 60 – 90 minutt.

Dette er ein blanding av kjemishow og undervisningsopplegg retta spesielt mot kjemi på ungdomstrinnet. I løpet av ein skuletime brenner, eksploderer og leiker me oss gjennom kjemipensum for ungdomstrinnet. Elevane får ta og føle på energiutvekslinga i ein kjemisk reaksjon, me utforskar ein norsk naturlov, leiker oss med kjemiske eigenskapar til ulike stoff og er borti ein heil haug med forskjellege kjemiske reaksjonar.

 

Frå fagfornyinga: 

 Naturfag 

Etter 10.trinn 

  • bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger
  • delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene
  • utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner
  • bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser
  • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på

Send førespurnad