Kodekraft

Har du lyst til å programmere ditt eige spel ?…

Super:bit

super:bit skal inspirere: Elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi,…