Lydlab

Har du nokon gong blitt fascinert eller gira av musikken…

Super:bit

super:bit skal inspirere: Elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi,…

Leik med luft

Tilpassa læreplanen 4.- 7. trinn Anbefalt tid: 45 min Gjer klar…

Newtons bil

Tilpassa læreplanen 4.- 7. trinn Anbefalt tid: 45 min Dette er…

Kul energi

Tilpassa læreplanen 1.- 7. trinn Anbefalt tid: 45 min Dette…