Leik med luft

Tilpassa læreplanen 4.- 7. trinn Anbefalt tid: 45 min Gjer klar…

Newtons bil

Tilpassa læreplanen 4.- 7. trinn Anbefalt tid: 45 min   Dette…

Kul energi

Tilpassa læreplanen 1.- 7. trinn Anbefalt tid: 45 min Dette…

Gass på!

Tilpassa læreplanen 5.- 10. trinn. Anbefalt tid: 50 min  I dette…