Stjernevisning i planetarium

Tilpassa læreplanen 1.- 7. trinn

Anbefalt tid: 45 min

Elevane blir med inn i vårt mobile planetarium kor me ser på stjernebilleter og himmellekemar og snakkar om segn og myter frå ulike kulturar knytt til stjernehimmelen. Me lærer og kjenna igjen stjernebilleter og lærer korleis (og korfor) ein kan bruka stjernene til å finna vegen.

Vårt mobile planetarium er eit telt som er 5 meter i diameter og ca. 3 meter høgt. For å nytta planetariet treng me derfor eit rom som har fri takhøgd på 3 meter (pass gjerne på at det ikkje heng lamper i vegen!) og tilstrekkeleg med golvplass. Me har tidlegare hatt planetariet i mediatek, tomme klasserom, gymsalar, m.m. Ut over golvplass og takhøgd er det greitt om det er ei stikkontakt i nærleiken. Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med Fredrik, anten på telefon: 97 16 93 17, eller epost: fmk[snabel-a]jaermuseet.no

Send førespurnad