Kul energi

Tilpassa læreplanen 1.- 7. trinn

Anbefalt tid: 45 min

Dette er eit undervisningsopplegg som er utprøvd på alt frå barnehageborn til ungdomsskuleelevar og til og med fysikkprofessorar! Alle syns det er lika kjekt. Djupast sett handlar det om friksjon, stillings- og røyrsleenergi og til og med termodynamikk, men fyrst og fremst handlar det om å ha det kjekt og å samarbeida.

For å gjennomføra opplegget treng me eit klasserom eller annan stad som er stor nok til å husa elevgruppa. Me har ikkje behov for pulter, men det gjer heller ingenting om det er pulter i klasserommet. Me har med alt som trengs av utstyr.

 

Frå fagfornyinga:  

Naturfag: 

Etter 7.trinn: 

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar 
  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn 

 

Etter 4.trinn: 

  • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar 
  • utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen 
  • designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon 

 

Etter 2.trinn: 

  • undre seg, utforske og lage spørsmålog knytte dette til egne eller andres erfaringer  
  • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem 
  • presentere egne ideer til teknologiske oppfinnelser 

Send førespurnad