Planetsurfing i solsystemet

Tilpassa læreplanen 5.- 10. trinn

Anbefalt tid: 45 min

Elevane blir med inn i vårt mobile planetarium kor me tar turen ut i solsystemet for å sjå på månar, planetar og andre himmellekemar. Me kikkar nærmare på månen og månefasane og gjer oss kjend på andre planetar.

Vårt mobile planetarium er eit telt som er 5 meter i diameter og ca. 3 meter høgt. For å nytta planetariet treng me derfor eit rom som har fri takhøgd på 3 meter (pass gjerne på at det ikkje heng lamper i vegen!) og tilstrekkeleg med golvplass. Me har tidlegare hatt planetariet i mediatek, tomme klasserom, gymsalar, m.m. Ut over golvplass og takhøgd er det greitt om det er ei stikkontakt i nærleiken. Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med Fredrik, anten på telefon: 97 16 93 17, eller epost: fmk[snabel-a]jaermuseet.no

Send førespurnad