Bygg din eigen løgndetektor

Håper du har gjort leksene, for her bygger me løgndetektorar!

Tilpassa læreplanen 8.- 10. trinn

Anbefalt tid: 90 min

Elevane får i dette undervisningsopplegget lodda og setja saman si eiga løgndetektor. Me lærer om komponentane (straumkilde, motstandar, og transistorar) og kva deira funksjon er i kretsen. På slutten av økta testar me løgndetektorane og finner ut korleis dei bruker elektrisk leidningsevne til å finna ut om du har gjort leksene!

Me har med oss alt utstyret elevane treng til å lodda, inkludert loddestasjonar og komponentar. Til å gjennomføra opplegget treng me eit klasserom (eller anna rom) med fleire straumuttak. Har de eit rom med kontaktar på pultane (t.d. ein naturfagsal) så går jobben vår raskare, men me klarer oss og med eit klasserom med minst 3-4 stikkontaktar, og gjerne god ventilasjon.

 

Frå fagfornyinga: 

 

Naturfag 

Etter 10.trinn 

  • utforskeforstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker 
  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener  

 

Etter 7.trinn 

  • utforskelage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen 
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer 

Send førespurnad