Bygg din eigen løgndetektor

Tilpassa læreplanen 8.- 10. trinn

Anbefalt tid: 90 min

Elevane får i dette undervisningsopplegget lodda og setja saman si eiga løgndetektor. Me lærer om komponentane (straumkilde, motstandar, og transistorar) og kva deira funksjon er i kretsen. På slutten av økta testar me løgndetektorane og finner ut korleis dei bruker elektrisk leidningsevne til å finna ut om du har gjort leksene!

Me har med oss alt utstyret elevane treng til å lodda, inkludert loddestasjonar og komponentar. Til å gjennomføra opplegget treng me eit klasserom (eller anna rom) med fleire straumuttak. Har de eit rom med kontaktar på pultane (t.d. ein naturfagsal) så går jobben vår raskare, men me klarer oss og med eit klasserom med minst 3-4 stikkontaktar, og gjerne god ventilasjon.

Send førespurnad