Kodekraft

Bli med på ein digital dobbeltime kor elevane programmerer et spill steg for steg. Undervisninga skjer digitalt, og elevane får tilgang til fleire oppgåver som kan gjennomføres i etterkant.

Les meir her. Meld klassen på her !

 

Programmering er knyte til algoritmisk tenkning, og ved hjelp av programmering kan en komme frem til ulike løysningar gjennom bruken av datamaskin.   

 

Frå fagfornyinga: 

 

Naturfag, etter 10.trinn 

  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener 

 

Kompetansemål som kan brukes i etterarbeidet:  

  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt 
  • gi eksempler  og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold 

 

Matematikk  

Etter 8. trinn 

  • utforske korleis algoritmar kan skapasttestast og forbetrast ved hjelp av programmering 

 

Etter 9.trinn:  

  • simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne sannsynet for at noko skal inntreffeved å bruke programmering  

 

Etter 10.trinn: 

  • utforske matematiske eigenskapar og samanhengar ved å bruke programmering 

 

Valgfag programmering 

  • bruke grunnleggende prinsipper i programmeringslik som variablerløkkervilkår og funksjonerog reflektere over bruken av disse 

Send førespurnad