Stø på handa ?

Kor stødig er du på handa ? Klarer du å komme igjennom løypa utan å vera i ?

 

 

Varigheit: 120 minuttar, maks 30 elevar.

Kort om opplegget:

Elevane loddar eit kretskort med ulike komponentar og med ein høgtalar som lagar lyd. I grupper designar elevane ein Stø på handa løype og lar kretskortet avsløra når handtaket er i kontakt med banen.

Frå læreplanen:

Naturfag:

Etter 10.trinn

  • utforske, forståog lage teknologiske system som består av ein sendar og ein mottakar
  • brukeprogrammering til å utforske naturfaglege fenomen

Etter 7.trinn

  • utforske, lage og programmere teknologiske system som består av delar som verkar saman
  • reflektereover korleis teknologi kan løyse utfordringar, skape moglegheiter og føre til nye dilemma

Opplegget kan utvidast. Elevane programmerer ein micro:bit V2 og bytter ut kretskortet. Tidsbruken er avhengig av erfaring med micro:bit. Ta kontakt så finn me ei løysning.

Send førespurnad