Kassar til å bu i

«Kassar til å bu i» , eit opplegg der ungane får læra meir om enten humlas liv eller om fuglane på Jæren. Dei får og vera med på å snikra kassar som ein av desse kan bu i.

Opplegget tar ca 1 time, resten av tida nyttar de på eiga hand i utstillingane våre. Her skal du læra ved å gjera, medan ein har det morosamt! Vitengarden består at eit stort bygg – vitensenteret – i tillegg til ein besøksgard med mange dyr og høy og hoppa i. Uteområdet er stort med benker, grillar og huskestativ.  Like ved Vitengarden ligg òg kulturminneområdet Hanabergmarka samt gode områder for grilling og rekreasjon i skogen.

Pris: 40 kr pr barn, og 300 pr time formidling.

Send førespurnad