Kodeknekkeren 2023 – info

Kodeknekkeren er Vitenfabrikken sin matematikk-konkurranse for klasser i videregående skole.

Foto: Torbjørn Eggebø

Klokken 12.00 mandag 16. januar 2023 blir del 1 av Kodeknekkeren 2023 publisert på Vitenfabrikkens nettside.  Det er 8. gangen Kodeknekkeren blir arrangert.

De som har svart riktig, eller som har flest riktige svar innen innleveringsfristen som er kl. 23.59 19. februar, blir invitert til Vitenfabrikken onsdag 15. mars for å løse del 2.

Konkurranseregler: 

Konkurransen er for klasser i den videregående skole i Rogaland. Vi definerer klasse som en klasse/gruppe med timeplanfestet undervisning. Er det spørsmål om hvem som kan delta i konkurransen, så ta kontakt med marta.vassbo@jaermuseet.no

Hver klasse kan levere et samlet svar på oppgavene. Svarene sendes inn til en lukket adresse på Vitenfabrikken. Kontaktlærer eller faglærer sender inn svaret for sin klasse.

Den eller de klassene som har løst alle oppgavene riktig eller en eller de klassene som har flest riktige svar i del 1, blir invitert til Vitenfabrikken onsdag 15. mars i vår matematikkuke for å løse del 2 av oppgaven.

Klassen må på forhånd peke ut fire representanter som skal løse del 2 av oppgaven for klassen. Den klassen som først leverer svar på denne oppgaven, får lov til først å prøve sin koderekke på safen. Lykkes de, er de vinneren og får de 20.000 kronene som ligger i safen. Skulle dde ikke lykkes, er det representantene for neste klasse som får prøve seg.

Oppgavene blir i 2023 laget av matematiker Thiago Hirth. Thiago vil være til stede onsdag 15. mars – og har blitt inspirert av tidligere oppgaver, som ble laget av Mike Naylor og Roger Antonsen.

Tidligere vinnere er elever fra Tryggheim vgs, Vardafjell vgs, Kongsgård vgs, St. Olav vgs og Sandnes vgs.

Kodeknekkeren er mulig å gjennomføre takket være økonomisk støtte fra Equinor Morgendagens Helter.