Vitenfabrikkens Venner

Vitenfabrikkens Venner har til formål å støtte Vitenfabrikken virksomhet som vitensenter og museum. Skape interesse for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Vi har som formål å støtte arbeidet med å utvikle et regionalt industri- og teknologimuseum, et regionalt vitensenter og et bymuseum for Sandnes.

Venneforeningens venner er en frittstående støtteforening, og oppsparte  midler blir  etter styrets vedtak, anvendes til det beste for Vitenfabrikken, dvs  bidrag til utstyr eller utstilling, ikke til daglig drift.

Aktiviteter

Vi arrangerer medlemsmøter, bedriftsbesøk og foredrag. De av medlemmene som har anledning deltar som frivillig på arrangement f eks Mølledagen.  Vi oppmuntrer til at de medlemmene som har tid, lyst og anledning, deltar som frivillige på forskjellige arrangement i løpet av året:

 • Mølledagen – på Krossens Havremølle i oktober
 • Hagedag om våren – vi gjør det fint til 17. mai
 • Barnas Ingeniørdag
 • Skaperfestival
 • Forskningsdagene – nytt tema hvert år
 • Publikumsaktiviteter, skaperverksted, juleverksted
 • Fremme realfag til skoleelever på realfagsdager – sammen med formidlere
 • Sykkeldag (klargjør sykkelen for sesongen)
 • Vitenfabrikkens venners medlemmer blir ellers invitert til å delta på dugnader

Bli medlem av venneforeningen

Medlemskap gir deg en rekke fordeler og er verdifull støtte til Vitenfabrikken. Som medlem av venneforeningen nyter du godt av museets aktiviteter og utstillinger i fire etasjer.

Medlemsfordeler

 • Gratis inngang på Vitenfabrikken
 • 2 ganger i året inviterer vi til familiedag for medlemmene. Da kan inntil 4 familiemedlemmer bli med gratis
 • 10% rabatt på varer i butikk
 • 10% rabatt i kafeen

Hvordan melder du deg inn?

Hvis du ønsker å støtte Vitenfabrikken og bli medlem i venneforeningen tar du kontakt med :

Rannveig Bærheim, mobil 481 46 737.  ranveig.berheim@lyse.net

Kasserer: Tor Bøe, torboe2@gmail.com

Hva koster det å være medlem ?

Medlemskontingenten er kr 250,- for enkeltmedlem og kr 375,- for par.

Meld deg inn i dag! Send epost med navn, adresse og hvilket medlemskap du ønsker til:

Et medlemskap i venneforeningen kan være en veldig fin gave!

Styret i Vitenfabrikkens venner, valgt på årsmøte 27.08.2020

Leder: Rannveig Bærheim, epost ranveig.berheim@lyse.net, mobil 481 46 737

Nestleder: Randi Simonsen randi.simonsen@lyse.net

Sekretær: Kari M. Huseby karim.huseby@lyse.net

Kasserer: Tor Bøe torboe2@gmail.com

Styremedlem: Steinar Ims st-im@online.no

Varamedlem: Tor Ommund Koppang tore_ok@hotmail.com og  Per Aanestad per.aanestad@online.no

Revisorer: Torstein Gåsland og Lars Martin Øverland

Valgkomité: Ingvar Waage, Torstein Gåsland og Lars Martin Øverland.