Vi har som formål å støtte arbeidet med å utvikle et regionalt industri- og teknologimuseum, et regionalt vitensenter og et bymuseum for Sandnes. 

Skal vi være venner? Bli medlem i Vitenfabrikkens Venner og kom inn gratis på alle Vitenfabrikkens utstillinger!

Vi arrangerer medlemsmøter, bedriftsbesøk, utflukter, byvandringer, foredrag og hjelper til under aktivitetsdager på Vitenfabrikken. Du kan også bli frivillig ”fabrikkarbeider” og stiller som vakt, formidler eller håndverker i utstillingene, alt i nært samarbeid med Vitenfabrikkens stab.

Medlemskontingenten er 175.- kr for enkeltmedlem og kr 250.- for ektefelle/samboer. Neste år blir medlemskontigenten 200.- for enkeltmedlemmer og 300.- for ektefeller/samboere.
Hvis du ønsker å støtte Vitenfabrikken og bli medlem i venneforeningen kan du henvende deg til Sigmund Alsvik. Mobil 930 46 601, e-post sigmund.alsvik@lyse.net

Som medlem får du et medlemskort, som lages for hvert år.

Styret er :

Leder Ranveig Bærheim E-post: ranveig.berheim@lyse.net

Nestleder Lars Martin Øverland

Sekretær Torstein Gåsland

Kasserer Sigmund Alsvik E-post: sigmund.alsvik@lyse.net

Styremedlem Aastein Aase

Styremedlem Lars M. Øverland

Varamedlem Hege Fossan Løyning

Varamedlem Ingvar Waage