Jonas Øglænd fremfor Huset Vårt

Vitenfabrikkens Venner

Bli medlem i Vitenfabrikkens Venner og hjelp oss å skape interesse for matematikk, naturvitenskap, teknologi, regional teknologi- og industrihistorie og Sandnes sin by-historie.

Vitenfabrikkens venner er en frittstående støtteforening.

Oppsparte midler blir etter styrets vedtak, anvendt til det beste for Vitenfabrikken, det vil si bidrag til utstyr eller utstillinger, ikke til daglig drift.

Som «venn» har du flere fordeler;

 • Gratis inngang på Vitenfabrikken
 • 2 ganger i året kan medlemmer ta med seg familiemedlemmer inntil 4 personer gratis
 • 10 % rabatt på varer i butikk og kafe

Aktiviteter

Vi har aktivitetsdager, turer, medlemsmøter, foredrag og annet.

Vi oppmuntrer til at de medlemmene som har tid, lyst og anledning, deltar som frivillige på forskjellige arrangement i løpet av året;

 • Mølledagen – på Krossens Havremølle i oktober
 • Hagedag om våren – vi gjør det fint til 17. mai
 • Barnas Ingeniørdag
 • Skaperfestival
 • Forskerdagene – nytt tema hvert år
 • Publikumsaktiviteter, skaperverksted, juleverksted
 • Fremme realfag til skoleelever på realfagsdager – sammen med formidlere
 • Sykkeldag (klargjør sykkelen for sesongen)
 • Vitenfabrikkens venners medlemmer blir ellers invitert til å delta på dugnader

Medlemskap

Medlemskontingenten per år er 250,- kr for enkeltmedlem og 375,- kr for par.

Innmelding

Hvis du ønsker å bli «venn» med Vitenfabrikken, ta kontakt med:

Leder av venneforeningen: Rannveig Bærheim, mobil 481 46 737, ranveig.berheim@lyse.net

Nestleder på Vitenfabrikken: Cathrine Trettenes, mobil 95 93 63 83, ctr@jaermuseet.no