INVITASJON:

Vitenfabrikkens venner er herved invitert til familiedag  lørdag 2. desember!

Medlemmer kan ta med seg inntil 4 familiemedlemmer på sitt medlemskort gratis denne lørdagen.

Dere må forevise medlemskortet i resepsjonen. Alle medlemmer har fått dette tilsendt.

Hjertelig velkommen! 

 

 

Vi har som formål å støtte arbeidet med å utvikle et regionalt industri- og teknologimuseum, et regionalt vitensenter og et bymuseum for Sandnes. 

Skal vi være venner? Bli medlem i Vitenfabrikkens Venner og kom inn gratis på alle Vitenfabrikkens utstillinger!

Vi arrangerer medlemsmøter, bedriftsbesøk, utflukter, byvandringer, foredrag og hjelper til under aktivitetsdager på Vitenfabrikken. Du kan også bli frivillig ”fabrikkarbeider” og stiller som vakt, formidler eller håndverker i utstillingene, alt i nært samarbeid med Vitenfabrikkens stab. Som medlem får du et medlemskort, som lages for hvert år.

Medlemskontingenten er 200.- kr for enkeltmedlem og kr 300.- for ektefelle/samboer.
Hvis du ønsker å støtte Vitenfabrikken og bli medlem i venneforeningen kan du henvende deg til:

Sigmund Alsvik. Mobil 930 46 601, e-post sigmund.alsvik@lyse.net

Eller Rannveig Bærheim, mobil 481 46 737.  ranveig.berheim@lyse.net

Styret i Vitenfabrikkens venner, valgt på årsmøte 28.mars 2017

Leder: Rannveig Bærheim, epost ranveig.berheim@lyse.net, mobil 481 46 737

Nestleder: Ingvar Waage

Sekretær: Reidun Bøe

Kasserer: Sigmund Alsvik

Styremedlem: Aastein Aase

Varamedlem; Eitel Brauening

Varamedlem: Bjørg Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETSPLAN 2017 – 2018

 •             Tirsdag 23.03;                  Årsmøte/Medlemsmøte

•             Lørdag 06.05;                    Familiedag for Vitenfabrikkens venner (inntil 4 familiemedlemmer gratis adgang)       

•             Søndag 7. mai:                  Medlemstur til Tungenes Fyr

•             Medio september            Medlemsmøte tema blir kunngjort senere,men knyttes til forskning/oppfinnere

•             29. september                  Mølledagen

•             2. desember                      Familiedag for Vitenfabrikkens venner

•             Medio februar                  Medlemsmøte/bedriftsbesøk

•             Ultimo mars                      Årsmøte

Ellers blir Vitenfabrikkens venner invitert til å delta på dugnader etter behov