Vi har som formål å støtte arbeidet med å utvikle et regionalt industri- og teknologimuseum, et regionalt vitensenter og et bymuseum for Sandnes. 

Skal vi være venner? Bli medlem i Vitenfabrikkens Venner og kom inn gratis på alle Vitenfabrikkens utstillinger!

Vi arrangerer medlemsmøter, bedriftsbesøk, utflukter, byvandringer, foredrag og hjelper til under aktivitetsdager på Vitenfabrikken. Du kan også bli frivillig ”fabrikkarbeider” og stiller som vakt, formidler eller håndverker i utstillingene, alt i nært samarbeid med Vitenfabrikkens stab. Som medlem får du et medlemskort, som lages for hvert år.

 

Medlemskontingenten er 200.- kr for enkeltmedlem og kr 300.- for ektefelle/samboer.
Hvis du ønsker å støtte Vitenfabrikken og bli medlem i venneforeningen kan du henvende deg til:

Sigmund Alsvik. Mobil 930 46 601, e-post sigmund.alsvik@lyse.net

Eller Rannveig Bærheim, mobil 481 46 737.  ranveig.berheim@lyse.net

Styret i Vitenfabrikkens venner, valgt på årsmøte 28.mars 2017

Leder: Rannveig Bærheim, lepost ranveig.berheim@lyse.net, mobil 481 46 737

Nestleder: Steinar Ims

Sekretær: Reidun M. Bøe

Kasserer: Sigmund Alsvik

Styremedlem: Tor Bøe

Varamedlem; Eitel Brauening

Varamedlem: Bjørg Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellers blir Vitenfabrikkens venner invitert til å delta på dugnader etter behov

Vitenfabrikkens venner Årsmelding for 2018