Ordføreren roser formidlingsopplegg: -Et fantastisk tilbud til elevene i Sandnes

«Jeg synes dette er et fantastisk tilbud til elevene i Sandnes» sier ordfører i Sandnes kommune, Kenny Rettore, etter å ha vært med 4. klasse fra Forsand skule på teglsteinmaking på Vitenfabrikken tirsdag 28. mai. Dagens formidlingsopplegg for skuleklassen fra Forsand, «Pottemakeren og Teglverkene», er muliggjort av den kulturelle skolesekken, i regi av Vitenfabrikkens historiker Anne Torunn Braut og 7. generasjons-pottemaker og Sandnesgauk, Ruth Simonsen. Gjennom det siste skoleåret har hundrevis av 4. klassinger fra Sandnes vært med på det samme DKS-tilbudet.

«Sandnes har vært en viktig industriby og jeg synes det er helt fantastisk at Vitenfabrikken og Jærmuseet tar vare på- og formidler den industrihistorien vi har hatt i Sandnes.» forteller ordfører Rettore. Han berømmer sammarbeidet Vitenfabrikken har med pottemaker Simonsen.

Dagens formidling som Rettore har fått ta del, i bestod av to deler. Først fikk elevene komme tett på Simonsen som dreier Sandnesgauken, der hun også forteller litt om sin egen families historiske betydning for Sandnes. Så får elevene, sammen med både Simonsen og historiker Braut, prøve seg på å lage teglstein i litt mindre varianter. Her får de trent på samarbeidsevner, organisering- og fordeling av arbeidsoppgaver.

«Det absolutt viktigste for meg som pottemaker er å formidle denne kulturarven som Sandnes kommune har, man må ikke glemme at byen er tufta på leire» slår Simonsen fast og legger til at arbeid med hendene kan ha flere fordeler for barn og unge, blant annet mindre skjermtid.

«Verden har jo endret seg utrolig mye» konkluderer ordfører Rettore og legger til at «vi ser ikke den samme mengden av manuelt arbeid i dag som det man gjorde før. Det blir noe litt annet når en kan ta, kjenne og føle på de tingene man jobber med», sier en godt fornøyd ordfører etter å ha jobbet tett med elevene fra Forsand i produksjon av noen mindre varianter av teglstein i del to av formidlingen til Simonsen og Braut på Vitenfabrikken.

Vitenfabrikken har hatt et langt samarbeid med Sandnes kommune om DKS, der en også i flere år har formidlet historien til Øglænd samt den viktige havregrynsindustrien til skoleelever.

«Det er alltid kjekt å få besøk av ordføreren i Sandnes for å kunne vise fram hva vi holder på med her på Vitenfabrikken» avslutter avdelingsdirektør hos Vitenfabrikken John Arne Frafjord entusiastisk og minner om viktigheten av formidlingsoppgaven til museum og vitensentrene. «Det er vår oppgave å vise den oppvoksende generasjonen hvor vi kommer fra, hva vi har levd av og hvorfor vi er der vi er i dag».