Bygget

Vitenfabrikken åpnet sitt nybygg 22. mai 2008.

I 2003 ble det utlyst en Europeisk arkitektkonkurranse finansiert med midler fra Sandnes Sparebank og Sandnes kommune. Vinnerprosjektet «Jonas og vitenfabrikken» forfattet av Arkitektkontoret Askim og Lantto AS ble kåret i 2004.

Nybygget er på ca 4000 m2 og kostet 95 mill. I tillegg kommer planetariet med en kostnad på omtrent 24 mill.

– Stat og kulturdepartement 45 mill

– Rogaland Fylkeskommune 17 mil

– Jærkommunene 4 mill

– Sandnes kommune 25 mill

– Privat 4 mill

1.byggetrinn inneholder utstillingsareal, planetarium, verksteder, auditorium, museumsbutikk og kafe. 2. byggetrinn er under planlegging.