Inngår samarbeid med Aberdeen Science Centre for å utforske nye nullutslippsløsninger 

Samarbeidet, «North Sea Collaboration» vil arbeide for å øke bevisstheten om global karbonnøytralisering blant sentrenes hovedmålgruppe; barn og unge, ved å utforske innovative løsninger for reduksjon. Partnerskapet er støttet av Equinor.

Representanter fra Aberdeen Science Centre og Vitenfabrikken samlet i Aberdeen. Fra venstre Eilaine Holland, Bryan Snelling, John Arne Frafjord, Steph McCann og Oddvar Moss.

Aberdeen Science Centre og Vitenfabrikken vil samarbeide om å utvikle en rekke STEM-aktiviteter (science, technology, engineering og mathematics) og pedagogiske verktøy for å øke bevisstheten om den globale klimakrisen blant skoler og samfunn i begge land.  

Elevkonkurranse 

«Platforms of Tomorrow Challenge» vil være en konkurranse for skoleelever i Rogaland, og i Aberdeen by og shire, Skottland. Konkurransen vil gi utvalgte klasser med elever fra 5.-10.trinn i oppgave å finne metoder for å gjenbruke nedlagte oljeplattformer til et nytt og bærekraftig formål. Deretter vil de presentere ideene sine for et dommerpanel ved hjelp av Lego-modeller. 

Dommerne vil kåre vinneren av konkurransen, som vil motta kr. 10.000 for et grønt initiativ innenfor skolen eller lokalområdet deres. Elevene bak dommernes favorittbidrag vil også motta et VIP-pass til sitt respektive lokale vitenskapssenter. 

Konkurransen vil lanseres senere i år, men lærere som er interessert i å la klassen deres delta, kan registrere sin interesse hos Vitenfabrikken nå. 

Sammen med konkurransen vil prosjektpartnerne også produsere en serie pedagogiske videoer, der den første vil fremheve likhetene mellom Skottland og Norges energisektorer, deres felles og individuelle klimarelaterte utfordringer, og planene som hvert land har på plass for å nå nullutslippsmål. 

Juletreets reise 

Prosjektet vil også vise reisen til et juletre som har blitt gitt av Aberdeens tvillingby i Norge, Stavanger, til sentrum av byen Castlegate, som en del av en tradisjon som begynte i 1970. Videoen vil fremheve den omfattende vitenskapen, teknologien, ingeniør- og matte (STEM)-involveringen i treet sin reise til Skottland. 

De to sentrene vil også delta i kunnskaps- og ressursdelingsøvelser som vil inkludere deling av ansatte for læring og skyggeprogrammer i hvert land. 

Prosjektet skal være et treårig prosjekt, og det er nå startet et innledende pilotår for samarbeidet. 

«Vi er svært fornøyde med å ha inngått samarbeid med Vitenfabrikken i North Sea Collaboration prosjektet. Gjennom dette partnerskapet, og med støtte fra Equinor, ønsker vi å øke bevisstheten om den globale klimakrisen og la publikum, og særlig barn og unge, i to land oppdage mer om hvordan vi kan alle være med på å nå netto nullutslipp, sier Bryan Snelling, administrerende direktør i Aberdeen Science Centre.     

«Med prosjektet ønsker vi å engasjere over 500 skoleelever fra Norge og Skottland, og legge til rette for åpne samtaler mellom unge mennesker i begge land om klimakrisens globale natur, siden de virkelig vil være drivkraften bak vår fremtidige avkarbonderingsinnsats», fortsetter avdelingsdirektør på Vitenfabrikken, John Arne Frafjord.  

Jon Christian Harestad, Sponsoransvarlig STEM, Equinor sier: «Vi er stolte av å støtte dette samarbeidet, for å skape entusiasme og mer kunnskap i STEM – og partnerskapet mellom Aberdeen Science Centre og Vitenfabrikken er et flott eksempel på samarbeid i praksis».   

Lærere som ønsker å få vite mer om ‘Platforms of Tomorrow Challenge’, kan kontakte Oddvar Moss ved Vitenfabrikken: ovm@jaermuseet.no  

Fakta Vitenfabrikken                                                                                                                                                             

  • En avdeling i Jærmuseet –  vitensenter for hele Rogaland og regionmuseum for kommunene Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Gjesdal 
  • Formidler tema innen astronomi, matematikk, energi, Sandnes bys historie og regionens industrihistorie 
  • 75.000 besøkende hvert år, av disse er nærmere 30% barn og unge i organisert formidling