First Lego League 2024

First Lego League er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge med over 500.000 deltakere fra hele verden. På Vitenfabrikken er den regionale finalen lørdag 9. november.

First Lego League er en fantastisk konkurranse hvor barn og ungdom opplever læring, utvikling, mestringsfølelse og god lagånd. Skoleklasser, skolelag og fritidslag kan delta i First Lego League.

Årets oppdrag

I FIRST® LEGO® League skal barn og ungdom finne løsninger på problemer som ingen, selv ikke voksne, har svaret på. Hvert år gis et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsaktuelt tema. Årets oppdrag lanseres lørdag 14. september 2024.

Målgruppene

CHALLENGE er turneringen for barn og ungdom mellom 10-16 år og EXPLORE er for barn mellom 6-9 år. Utfordringene er tilpasset de forskjellige aldersgruppene.

I både Challenge og Explore skal deltakerne sette seg inn i – og tenke nytt rundt årets oppdrag. Videre skal de bygge en legorobot, programmere den og konkurrere med den. Til slutt presenterer hvert lag sin innovative løsning i den regionale finalen. Lagene møtes til regionale finaler på Vitenfabrikken 9. november.

Moro underveis

FIRST® LEGO® League er et morsomt og lærerikt prosjekt som inspirerer barn og unge til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. Sentralt i konkurransen er også samarbeid, mestring – og å ha det moro underveis.

Spot-on i skolen

FIRST® LEGO® League er forankret i fagfornyelsen. Konkurranseperioden inneholder arbeidsmetoder, verdier og holdninger som går rett i kjernen på overordnet del. I denne 8-uker lange arbeidsperioden gis elevene muligheten til å oppleve gleden ved god lagånd. For å løse årets teknologiske og samfunnsaktuelle oppdrag, må de ha både forsker- og ingeniørbrillene på!

En gavepakke

Hensikten med FIRST® LEGO® League er å øke interessen for realfag og teknologi – og å stimulere dagens unge til å bli morgendagens problemløsere, ingeniører og forskere.

FIRST® LEGO® League er et fantastisk eksempel på et tverrfaglige og godt undervisningsopplegg. Vi kaller det en unik og tidsaktuell gavepakke fra lærer til elev, eller voksenleder til fritidslag!
Innovativt prosjekt, teknologi og robotkonkurranse er temaer for de forskjellige oppgavene som de unge skal løse. Kjerneverdier handler om at vi ønsker å etablere gode verdier og holdninger i gruppene av barn og unge som deltar i FIRST® LEGO® League.

Info til veileder

Å komme i gang med FIRST® LEGO® League krever en innsats både fra lærer/veileder og av deltagerne, det er mye å sette seg inn i – men det er det jammen verdt! Her er regler til robotkonkurranse, frister for innleveringer og mye annet som man må ha kontroll på.

Her finner du en oversikt ovre de viktigste datoene og dokumentene  du som veileder må ha kontroll på:

1. april: Påmelding FLL åpner
AprilNavn på oppdraget lanseres
Fra juni:Bestille challengesett
14. september:Oppdraget slippes
1. oktober:Påmelding stenger
9. novemberRegional turnering, Vitenfabrikken
30. november:Skandinavisk finale
Viktige dokumenter til veileder

FLL i korte trekk: https://hjernekraft.org/media/dokumenter/fll/2021/oppdraget/i-korte-trekk/no-i-korte-trekk.pdf

Byggeinstruksjoner konkurransebord:
https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/tidligere-oppdrag/oppdrag-2/robotbord

Tidligere elevpresentasjoner: https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/ressurser/presentasjoner

Rapportmal: https://hjernekraft.org/challenge/for-lag/ressurser/sjekkliste-for-leveranser

Ressursside for veiledere: https://hjernekraft.org/challenge/for-veiledere/ressurser

Konkurransedagen

Lørdag 9. november er det regional finale for alle FLL-lagene. Denne dagen er det gratis inngang for alle på Vitenfabrikken. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt med mat og drikke andre steder enn i Kafè Hjerneføde og på utendørsområdene ved Vitenfabrikken denne dagen.

Mer informasjon?

Ta kontakt med TeknoLab for mer informasjon via teknolabskole@gmail.com eller på telefon 47309795 (Eirik Jåtten).

Hovedsamarbeidspartner

Hovedsamarbeidspartner for den regionale finalen i First Lego League på Vitenfabrikken er Equinor Morgendagens Helter. I tillegg er Tekna med som samarbeidspartner.

TeknoLab stiftelsen

TeknoLab stiftelsen ble etablert i 2005 med målsetning om å øke interessen for realfag blant elever i grunnskolen. Hvert år møter over 9.000 elever undervisning basert på våre prinsipper om forsøksbasert- og praktisk læring.

Vårt slagord er «Et problem å løse istedet for et svar å huske»

Her er noen bilder fra tidligere finaler på Vitenfabrikken.