Skaperverksted: Programmering og robot-tegnemaskin

Bilde av en dinosaur tegnet med en tegnemaskin.

Har du lyst til å kombinere programmering og koding med kunst og matematikk? Bli med på en dobbeltime med digitaltegning og programmering.

 

 

 

 

Om opplegget

Opplegget passer for elever på 7. – 10. trinn og dekker kompetansemål innenfor matematikk, naturfag, kunst og håndverk og flere valgfag.

Elevene får programmere eget design på datamaskiner med program som Turtlestitch før bildene overføres til robot-tegnemaskinen som tegner på papir. Opplegget tilpasses klassens forhåndskunnskaper. Mindre erfarne klasser får en god og praktisk innføring til programmering mens mer erfarne klasser får utforske dypere og lager mer avanserte design. Elevene designer digitalt, men får se et håndfast resultat fra programmeringen når tegnemaskinen utfører koden elevene har laget. Istedenfor å kun se et resultat på en skjerm vil elevene kunne ta med seg hjem resultatet av programmeringen.

Vi anbefaler at elevene ser denne veiledningsvideoen før besøket.

Det er også mulig å vinkle opplegget mot digital tegning uten programmeringen. Gi beskjed ved bestilling hvis dette er ønsket.

Opplegget er gratis for grunnskolen med tegning på papir. Hvis egne materialer skal bli brukt kan de medbringes. Hvis dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål til undervisningsopplegget så ta gjerne kontakt med Hanne Madsen på hm@jaermuseet.no.

Besøket kan kombineres å utforske utstillingen på Vitenfabrikken.

 

For videregående skole

Betaling for hver elev og for undervisningstimene.

Matematikk – 1T

  • formulere og løyse problem ved hjelp av algoritmisk tenking, ulike problemløysingsstrategiar, digitale verktøy og programmering.

Matematikk – 1P

  • digitale ferdigheiter i matematikk P inneber å kunne bruke grafteiknar, rekneark, CAS, dynamisk geometriprogram og programmering til å utforske og løyse matematiske problem.

Naturfag – VG1 SF

  • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden.
    vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener.
  • digitale ferdigheter i naturfag er å kunne bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, beregne, visualisere, programmere, modellere, dokumentere og publisere data fra forsøk, feltarbeid og andres studier.

Klasse/trinn: 7.-10. trinn + vgs

Tidsrom: Uke 3 – 50 (Kun på tirsdager, torsdager eller fredager 9.00-11.30)

Pris: Gratis for grunnskolen

Varighet: 90 minutter  

Send forespørsel