Planetvisninger i Planetariet

Velkommen til det nye planetariet vårt, en ny spennende opplevelse på en kjent plass. Bli med på en rundtur i vårt solsystem og ut til universets grenser!

Kort om opplegget

  • En virtuell reise til planetene i solsystemet Det blir åpent for innspill, spørsmål og undring underveis.
  • Vi avslutter med en reise ut til universets grenser.

Kompetansemål

Naturfag- etter 7. årstrinn

  • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår

Naturfag- etter 10. årstrinn

  • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
  • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder
  • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet

Forarbeid

Vi anbefaler at elevene er godt kjent med planetene i solsystemet vårt. Det er gode muligheter for at elevene kan komme med den viten de har, når vi sammen besøker de ulike planeter og måner. Eventuelt kan læreren velge ut elever som skal komme med sine planetfakta. Gi beskjed ved bestillingen. Visningen kan også brukes som en intro til elevprosjekter og emner.

Etterarbeid

Det oppfordres til å drøfte opplevelsene fra visningen i klasserommet etterpå, og gjerne bruke det til videre undervisningsopplegg.

Vitenfabrikken anbefaler programmet World Wide Telescope og Celestia til videre utforskning ac universet. Programmet er gratis og kan lastes ned her: http://www.worldwidetelescope.org/webclient/

http://www.shatters.net /celestia/

 

Klasse/trinn: tilpasses til alle trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 30 min

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken i en time før eller etter opplegget. Mulighet for å kombiner det med for eksempel et opplegg på Abelloftet, vår nye matematikkutstilling, eller en film i planetariet.

Send forespørsel