Planetvisninger i planetariet

Velkommen til det nye planetariet vårt, en ny spennende opplevelse på en kjent plass. Bli med på en rundtur i vårt solsystem og ut til universets grenser!

Kort om opplegget

  • En virtuell reise til planetene i solsystemet Det blir åpent for innspill, spørsmål og undring underveis.
  • Vi avslutter med en reise ut til universets grenser.

Kompetansemål

Naturfag- VG1

  • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser

 

Fysikk 1

  • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover

Fysikk 2

  • gi eksempel på en vitenskapelig strid som ble avklart, og hvordan avklaringen kom, og gi eksempel på en vitenskapelig strid som ennå ikke er avklart, og gjøre rede for hvorfor den ikke er avklart

 

Forarbeid

Vi anbefaler at elevene er godt kjent med planetene i solsystemet vårt. Det er gode muligheter for at elevene kan komme med den viten de har, når vi sammen besøker de ulike planeter og måner. Eventuelt kan læreren velge ut elever som skal komme med sine planetfakta. Gi beskjed ved bestillingen. Visningen kan også brukes som en intro til elevprosjekter og emner.

Etterarbeid

Det oppfordres til å drøfte opplevelsene fra visningen i klasserommet etterpå, og gjerne bruke det til videre undervisningsopplegg.

Vitenfabrikken anbefaler programmet World Wide Telescope og Celestia til videre utforskning ac universet. Programmet er gratis og kan lastes ned her: http://www.worldwidetelescope.org/webclient/

http://www.shatters.net /celestia/

 

Klasse/trinn: tilpasses til alle trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: 30,- per elev og 300,- per undervisningstime

Varighet: 45 min

Praktiske opplysninger: Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken i en time før eller etter opplegget. Mulighet for å kombiner det med for eksempel et opplegg på Abelloftet, vår nye matematikkutstilling, eller en film i planetariet.

Send forespørsel