Alle teller (1.-2. trinn)

Kan vi se mengder uten å telle? Hvordan kan mønster og symmetri hjelpe oss å legge sammen uten å telle! Kan spill gjøre oss flinkere i hoderegning?

Kort om opplegget

  • Hovedmålet er at elevene opplever og lærer matematikk gjennom muntlig, utprøvende og lekpreget aktivitet
  • Gjennom spill og lek utforsker mønster, tall og tallregning
  • Opplegget passer svært godt inn i kjerneelementene i faget

Kompetansemål

  • Ordne tal, mengder og former ut frå eigenskaper, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar
  • Eksperimentere med teljing både framleis og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane

Etterarbeid

Under finner dere lenke til noen spill som har fokus på posisjonssystemet:

  • Tusenspillet
  • Størst sum, minst differanse
  • Spillbrett størst sum
  • Spillbrett minst differanse

 

Klasse/trinn: 1. – 7. klasse

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Tid: Ca. 1 time

Praktiske opplysninger:

Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget

 

 

 

Send forespørsel