Alle teller (2. trinn)

Kan vi se mengder uten å telle? Hvordan kan mønster og symmetri hjelpe oss å legge sammen uten å telle!

Kort om opplegget

  • Hovedmålet er at elevene opplever og lærer matematikk gjennom muntlig, utprøvende og lekpreget aktivitet
  • Gjennom spill og lek utforsker mønster, tall og tallregning

Opplegget er laget med tanke på kjerneelementene i matematikk i de nye fagplanene, i tillegg bidrar det til kompetansemålene:

  • Ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne dem og reflektere over om det kan gjøres på flere måter
  • Eksperimentere med telling både forlengs og baklengs, velge ulike startpunkter og ulik differanse og beskrive mønstre i tellingene
  • Utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løse problemer fra lek og egen hverdag

Klasse/trinn: 2. klasse

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Tid: Ca. 45 minutter

Praktiske opplysninger:

Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget

Send forespørsel