Potetopptak

Kvar veks potetene, kvar kjem dei frå og kva kan dei nyttast til?

Kort om opplegget:

Det er haust og potetene må opp av jorda. I det høve vil me invitera barnehagane til potetopptak på Vitengarden.

Det vert opptak av potet og steiking av potet på bål.

Her gjeld fyrste mann til mølla, så ver snar og finn ein dag det passar og reserver.

 

Kva kan me læra:

  • Får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid
  • Får oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen
  • Får oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomen og fysiske lover
  • Får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen
  • Undersøkjer og kjenner igjen eigenskapar ved former og sorterer dei på forskjellige måtar

 

Barnehagar

Tidsrom: Veke 37 og 38

Tid: 10:00- 11:00 og 11:30- 1230

 

Send førespurnad