Et liv også etter ONS

Tirsdag 24. oktober åpnet det nye tilskuddet i Vitenfabrikkens utstillinger; Human Graph.

Human Graph ble offiselt åpnet av administrerende direktør i ExxonMobil Morten Mauritzen og varaordfører i Sandnes kommune Pål Morten Borgli. Fotograf: Arne Bru Haug/ExxonMobil

Human Graph. Human Graph er en installasjon Vitenfabrikken har utviklet sammen med ExxonMobil Exploration and Production AS. I august stod den på ExxonMobil sin stand under ONS, og nå skal den altså få et langvarig liv som en viktig installasjon i Vitenfabrikkens matematikkformidling.

 

Human Graph er et digitalt spill som tar utgangspunkt i matematikkens ST-graf, der stor forståelse av orientering i tid og rom er viktig. Ideen er at man ved bruk av egen kropp kopierer en graf vist på skjermen. Spillet skal skape interesse og motivasjon for å studere realfag generelt, matematikk og fysikk spesielt.

Vitenfabrikken og ExxonMobil har samarbeidet siden 2007. ExxonMobil er en viktig, økonomisk støttespiller i den daglige driften av Vitenfabrikken. I tillegg er det tredje gang at en installasjon har blitt utviklet til ONS med tanke på gjenbruk på Vitenfabrikken. «For Vitenfabrikken sin del er det helt vesentlig med støtte fra næringslivet for å kunne bygge nye attraksjoner for de tusenvis av barn og unge som er innom hvert år – enten det er i skolesammeheng eller på fritiden. Dette samarbeidet med ExxonMobil er viktig for videre satsing på realfag i hele regionen», sier avdelingsdirektør ved Vitenfabrikken, John Arne Frafjord.

 

Det var varaordfører i Sandnes kommune som sammen med adm. direktør i ExxonMobil, Morten Mauritzen, stod for åpningen. Human Graph er plassert på mezzaninen, like over Tesla-coil’en og er åpen i Vitenfabrikkens åpningstid. Velkommen til testeing!