«Elektronisk troll». Skaperverksted: Elektronikk for begynnere (8.-10. trinn)

Hva er et koplingsbrett? Hvordan fungerer en lysdiode i en strømkrets? Kan man jobbe med elektronikk uten å lodde?

 

Kort om opplegget

  • Dette er et undervisningsopplegg med HØY elevaktivitet!
  • Vi bruker et gratisprogram til å planlegge byggingen av strømkretsen
  • Elevene jobber med elektrisitet, elektroniske komponenter og koplingsbrett i praksis.
  • Opplegget er en fin introduksjon til elektronikk før elevene skal begynne å lodde.

Kompetansemål

Kjerneelement i naturfag: Teknologi

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv. Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

Teknologi i praksis – Undersøkingar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • undersøke teknologiske produkt og de valg som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løsninger, funksjonalitet og design
  • demonstrere riktig bruk av utvalgte verktøy

 

Forarbeid/etterarbeid

Det er fint om elevene har opprettet en gratis konto på TinkerCAD eller at de har med seg epost-adressene sine.

elevene kan gjerne ta med seg egne datamaskiner/Chromebook/iPad

Klasse/trinn: 8.-10. trinn

Tidsrom: Uke 3 – 50

Pris: Gratis

Varighet: 1,5 time 

Praktiske opplysninger:

  • Elevene jobber i grupper på 2 eller alene.
  • Elevene kan fritt utforske Vitenfabrikken etter opplegget.

Send forespørsel