Besøk Planetariet med klassen i høst

Noe av det mest unike på Vitenfabrikken, er Planetariet. I høst tilbyr vi planetvisninger, stjernevisninger og filmer i planetariet til skoleelever hver fredag mellom kl. 9.00 – 13.00.

Visningene tilpasses klassetrinn og er gratis for grunnskolen. Barnehager og vidergående skoler betaler kr. 25,- per barn/elev. Hvis dere ønsker, kan en visning i Planetariet kombineres med energishow kl. 9.15 – kl. 9.45.

For bestilling, send en e-post til akf@jaermuseet.no med navn på skole, klassetrinn, antall barn/voksne, ønsket dato og klokkeslett samt om dere også ønsker Energishow.

Dere er også hjertelig velkomne til å bruke utstillingene på Vitenfabrikken før/etter besøket i Planetariet.