Miljøutstillinga i fyrbustaden

Fram til 1937 budde fyrvaktaren og familien hans i sjølve fyret.
I dag kan du sjå korleis familien hadde det på fyret i mellomkrigstida.

Bustaden er tilbakeført til 1930-talsstil med autentisk interiør.