Omvising

Her kan elevane få: oppleva fyret gjennom omvising og forteljing…

Navigasjon

Me bruker GPS og digitale kart for å finne vegen….