Parkering på Tungenes Fyr

Parkeringsplassen for besøkande til fyret ligg i Tungevågen,
tre hundre meter søraust for fyret.

Rørslehemma har løyve å parkera i fyranlegget.