Gradvis opning av museumsanlegga

Jærmuseet tok del i den nasjonale dugnaden mot Covid-19 og stengte alle musea frå 13. mars. Nå er me snart klar til å opna dørene og ynskja publikum velkomne til gode opplevingar igjen!

Opninga av musea vil skje gradvis og forsiktig, og det vert lagt stor vekt på at det skal vera trygt for både gjester å besøka oss og for tilsette å vera på jobb.

Det er gjort vurderingar av alle musea, og det kan vera at nokre deler av utstillingane vil vera stengt. Dette vil gjelda dei utstillingane med mykje interaktivitet og «hands-on»-aktivitet. Likevel er det mykje å både sjå og oppleva, og me gler oss til igjen å kunne vise gjester rundt i dei fantastiske anlegga og utstillingane.

 

Planlagte opningsdatoar for kvart enkelt anlegg ser du i lista nedanfor. På kvar enkelt anlegg si side vil du få oversikt over opningstider, billettar og aktivitetar. Merk at det er muleg for barehagar, skuler og andre grupper å kome før me opnar for vanleg publikumsbesøk – ta kontakt for bestilling.

Har du Jærmuseet sitt årskort? Me utvider alle årskorta til å vara tilsvarande periode som det me nå har hatt stengt.

 

Sundag 24. mai

Tungenes fyr

Flyhistorisk Museum Sola

Torpedoverkstedet, Sola (NYHEIT!)

 

Sundag 7. juni

Knudaheio

Garborgheimen

Limagarden

Grødaland

 

Laurdag 20. juni

Vitenfabrikken

 

Sundag 21. juni

Vitengarden

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til direktør Målfrid Snørteland, telefon 91390361 / e-post: msn@jaermuseet.no