Vedlikehold på fyret

Våren og sommeren 2024 vil det pågå viktig bevaringsarbeid av fyrbygningen på Tungenes fyr.

Tungenes fyr med stillas
Fyrbygningen på Tungenes med stillas. Foto: Unn Iren Skretting Thorsen / Jærmuseet

Bakgrunnen for vedlikeholdsarbeidet er en lekkasje som har pågått over lengre tid. Det er viktig å få tettet dette ordentlig og museet er særs tilfredse for at dette arbeidet nå igangsettes av Randaberg kommune. Vedlikeholdet vil sørge for at fyret blir bevart på en sikker og god måte. På grunn av dette arbeidet, vil fyret dessverre være utilgjengelig mens arbeidet pågår, og fyrtårnet vil også være dekket til. Fyrkafèen og området rundt vil likevel være tilgjengelig og åpent som normalt.

Hva skal konkret gjøres:

  • Skifte ut en del av tak og andre deler som har fått råteskader
  • Rekkverket rundt fyrtårnet skal skiftes
  • Skifte ut vegger, fjerne gammel kledning og lage ny
  • Omlegging av skifertak
  • Maling av vegger som skiftes ut
  • Installasjon av varmepumpe

Før en starter riving av tak, vet en ikke omfanget av råteskadene. Det er derfor ikke mulig på nåværende tidspunkt å si når arbeidet vil være ferdig. Vi gleder oss likevel til alt er utført og til vi kan invitere gjester igjen opp i fyrbygningen.