Privatarkiv i Jærmuseet

Jærmuseet har sidan starten samla arkiv frå bedrifter, foreiningar og privatpersonar. Desse privatarkiva speglar museet sine samlingsområde: regional industri, landbruk og Jæren si historie. Dei største arkiva i samlinga er:

 Mekanisk industri

·         Samling Jonas Øglænd AS

·         Kvernelands Fabrikk / Kverneland Group ASA

·         Kyllingstad Plogfabrikk

·         F.A. Underhaug / Kverneland Underhaug

·         Smed Torkell Raugstad, Sandnes

·         Bryne Mek. Versted AS

·         Brødr. Hetland

·         Erlands maskinfabrikk og forretning

·         Tegle Maskinfabrikk

·         Polaris / Polaris Trading AS

Trevare- trelast- møbler

·         Brødr. Hetland Time

·         Sandnes Trelast, Sandnes

·         Tor Kyllingstad møbel – trevarefabrikk, Sandnes

·          Aase dreieri Sandnes

·         Møbelfabrikken Sola

Tekstilindustri

·         Aadne Oftedal, Gjesdal

·         Smestad strømpefabrikk, Gjesdal

·         Oltedal Ullspinneri, Gjesdal

·         Oltes Ullvarefabrikk, Gjesdal

·         A/S Svanedal Ullvarefabrikk, Gjesdal

·         Hana Strikk- og småindustri, Sandnes

·         Spinneriet Vang, Gjesdal

·         Sandnes Trikotasje A/S Sandnes

Leirvare

·         Graverens teglverk, Sandnes

·         Ganns potteri- og teglverk

·         Opstad teglverk

·         Hana & Holmens potterier

·         A/S Gann-Graveren

·         Figgjo Fajanse AS

·         Stavangerflint AS

·         Figgjo AS

Møller- og matindustri

·         Krossens Havremølle, Sandnes

·         Varhaug mølle, Hå

·         Sandekrossen Mølle, Sola

·         Jæren Potetmjølfabrikk

Samferdsle

·         Riskafjord

Handel

·         Nærbø Handelslag/Coop Nærbø, Hå

·         O. Nygaard, Sandnes

·         Gunnar Aase A/S, Sandnes

·         Sannerud dagligvare, Sandnes

·         Rogaland Agder Felleskjøp, Stavanger

·         EIKmaskin a/s, Stavanger

·         Eik landbrukssenter Sola

·         Firma M. Vaaland, Time

·         Ånestad butikk, Klepp

Samarbeidstiltak, faglag o.a.

·         TESA

·         Jæren Automasjonsselskap

·         Jæren Industriforening, Time

·         Losforeninger på Vestlandet

·         Driftevegstyret Bue-Kvina

·         Jærens Smalelag

·         Varhaug Bondelag, Hå

·         Varhaug Fealslag, Hå

·         Nærbø Sauealslag, Hå

·         Hå Svineavlslag, Hå

·         Jæren Birøkterlag

·         Sandnes og Omegn Birøkterlag

·         Klepp lutingslag, Klepp

·         Vestly treskelag, Time

·         Horpestad træskelag, Klepp

·         Varhaug Lutelag, Hå

·         Redskapsfabrikkenes Landslag

Lag og organisasjonar

·         Nærbø Idrettslag symjegruppe, Hå

·         Sandnes Bicycleclub

·         Hå Historie- og Ættesogelag

·         Laksehytta Håelva, Podlane, Hå

·         Sola Sanitetsforening, Sola

·         Tunheim Ungdomslag, Time

·         Varhaug Døveforening, Hå

·         Ogna og Vigrestad Bondekvinnelag, Hå

·         Nærbø husmorlag, Hå

·         Sandnes og Høyland husmorlag

·         Aalgaard Ungdomslag, Gjesdal

·         Sandnes Kvindelige Diskusjonsforening, Sandnes

·        
Glimre avholdslag, Time
 
Personarkiv

·         Joakim Grude, Klepp/Stavanger

·         Bernhard Anton Jonassen, Sandnes

·         Jonas T. Schanche Jonassen, Sandnes

·         Marius Skadsem, Sandnes

·         Lars Sporaland, Sandnes

·         Teodor Kristianson Stokka, Sandnes

·         Hans Aanestad, Hå