Kulturhistoriske hus

Dei bygningane som ligg i tilknyting til ei av avdelingane våre, har stort sett same opningstider som den aktuelle avdelinga.
Dei mindre bygningane har ikkje faste opningstider.

2010IngeborgSkrudland_IMG_IMG_3235.jpg

Tungenes Fyr i Randaberg – fem fyrbygningar – sjå under avdelinga Tungenes Fyr

 

 07.jpg

Vistnestunet i Randaberg – tre gardsbygningar  – sjå under avdelinga Vistnestunet

 

 


Krossens havremølle i Sandnes
– bustadhus og mølle – sjå under avdelinga Vitenfabrikken

Thranegarden på Austrått i Sandnes – bustadhus og løe

Vagle i Sandnes – snikkarverkstad

Limagarden i Gjesdal – sju gardshus i tunet – sjå under avdelinga Limagarden

04.jpg 

 


Gjesdal ljåfabrikk i Gjesdal
– ein fabrikkbygning

 

 

Indre Lima i Gjesdal – smie med bakaromn

 

01.jpg
Haugabakka i Klepp
– skulehus og folgehus – sjå under avdelinga Haugabakka

 

 

2010IngeborgSkrudland_IMG_1219.jpg
Grødaland i Hå
– fem gardsbygningar – sjå under avdelinga Grødaland

 

bygga2.jpg
Kvia 4H-gard i Hå
– fire gardsbygningar – sjå under avdelinga Vitengarden

 

bygg2.jpg
Audamotland i Hå
– fire gardsbygningar  – sjå under avdelinga Vitengarden

 


Motland i Hå
– smie

Kvernhus og tørker i Sandnes, Gjesdal og Hå

Ta kontakt med museet om du ønskjer nærare opplysningar: Avdelingsdirektør Hans Dybvad Olesen hdo@jaermuseet.no tlf. 952 94 538