Fotosamling JÆØF – Jonas Øglænd, Sandnes

 

Fotografiene i fotosamlingen fra bedriften Jonas Øglænd AS kommer fra mange forskjellige kilder. Starten var fotosamlingen som bedriftsmuseet bygget opp. Senere ble denne supplert med fotografier som ble funnet her og der i bedriften, i gjenstandssamlingen eller i krinkler og kroker i den nedlagte bedriften.

Felles for alle de over 20.000 bildene er at disse har en eller annen tilknytning til bedriften Jonas Øglænd AS: om det er portretter av bedriftseierne eller arbeidere i produksjonen, om det er bygninger fra luften eller interiøret i butikkene, om det er reklamefotografier av syklene eller bilder fra utfluktene til bedriften.

Noen deler av fotosamlingen kan framheves:

Knudsens Fotosenter dokumenterte i forkant av bedriftsjubileet i 1968 hele virksomheten til bedriften –  fra de øverste sjefene til de ansatte på gulvet, fra store overblikk over bygningene til den enkelte detalj i produksjonen, frå både framstillingen av syklene, produksjonen av konfeksjonen og varehandelen. Fotografiene ble publisert i jubileumsboken, ført i pennen av Jonas Schanche Jonasen.

Et utvalg av Knudsens fotografier finner du publisert på Digitalt Museum her.

Bedriftsbladet «Vi hos Øglænd» informerte mellom 1955 og 1985 bedriftens ansatte om livet i bedriften. Her vises både det daglige arbeidet og store begivenheter, de ansattes hverdag så vel som utflukter og fester. Det unike med disse bildene er at vi har god informasjon om dem. Hadde du en slektning som jobbet hos Øglænd i denne tiden, så er det godt mulig at du finner ham eller henne i fotosamlingen til bedriftsbladet.

Et utvalg av fotografiene fra bedriftsbladet finner du publisert på Digitalt Museum her.