Tilbodet ved talentsenteret

Talentsenteret har tilbod som fyljar skuleåret. Me tilbyr samlingar for elevar, samt kurs for lærarar og andre fagpersonar.

Skuleåret 2020/2021 vil me tilby tre to-dagers samlingar for elevar på ungdomstrinnet i sørfylket. Samlingane vil foregå på dagtid, på Vitenfabrikken på Sandnes og på Vitengarden på Nærbø.

Frå og med neste skuleår satsar me på å utvida tilbodet, og tilby samlingar for mellomtrinnet og VGS, i tillegg til å ha eit tilbod for elevar i nordfylket.

Samlingane vil ha realfagleg innhald, og vil kunne tilpassast elevane sine interessar.

Lærarkursa har fokus på identifisering og kartlegging av elevar, samt tilpassing av undervisning på eigen skule.