Tilbodet ved talentsenteret

Talentsenteret har tilbod som fylgjer skuleåret. Me tilbyr samlingar for elevar, samt kurs for lærarar og andre fagpersonar.

Skuleåret 2024/2025 vil me ha samlingar for elevar på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og VG1 i både nord- og sørfylket. Samlingane foregår på dagtid. For Sør-Rogaland vil samlingane være på Vitenfabrikken på Sandnes og på Vitengarden på Nærbø. For mellomtrinn og ungdomstrinn i Nord-Rogaland skal me ha base på Gamle Slaktehuset i Haugesund.

Samlingane skjer tre gonger i året, over to dager. (Dei yngste, 5.-6. trinn i sørfylket har samlingar på ein dag om gongen)

I skuleåret 2024/2025 vil me ha desse gruppene:

5.-6. trinn, Sør-Rogaland

7. trinn, Sør-Rogaland

8.-9. trinn, Sør-Rogaland (to grupper)

10. trinn – VG1, Sør-rogaland

5.-7. trinn, Nord-Rogaland

8.-10. trinn, Nord-Rogaland

Samlingane vil ha realfagleg innhald, med fokus på dybde innanfor kompetansemåla, ikkje forsering.

Talentsenter i realfag ved Jærmuseet held og lærarkurs, Sjå her