Lærarkurs om elevar med stort læringspotensial og tilpassa opplæring i eige klasserom

Me arrangerer lærarkurs eit par gongar i året. Informasjon blir lagt ut på denne sida.

Me kan og ha eigne kurs for skular/kommunar/nettverk mm.


Ta kontakt med Marianne Hægstad Risdal, tlf 95033139, epost mhr@jaermuseet.no

For å finne ut meir om Talentsenter i realfag, gå til hovudsida om Talentsenteret.