Lærarkurs om elevar med stort læringspotensial

Med professor Ella Idsø, Naturfagsenteret

Dato: 12.mars 2021 kl.09-15

Stad: Vitenfabrikken, Sandnes

Det er mogleg å følge kurset digitalt.

Pris: Gratis, inkludert lunsj.

Påmeldingsskjema her

Påmeldingsfrist 8.mars

Målet med kurset:

Målet med kurset er å gje lærare kunnskap og reiskapar til å lykkes med tilpassa opplæring som inkluderer elevar med stort læringspotensial. Kven er desse elevane? Kva slags læringsbehov har dei? Korleis kan lærare planlegga undervisninga og oppgåvene for å respondera til desse behova? Gode eksempel frå ulike fag, djupnelæring og tverrfaglegheit er pakka inn i kurset.

Kurset er tilpassa lærarar, men anna personell i skulen samt skuleleiing og PPT vil ha nytta av kurset.

Spørsmål?
Ta kontakt med Marianne Hægstad Risdal, tlf 95033139, epost mhr@jaermuseet.no

For å finne ut meir om Talentsenter i realfag, gå til hovudsida om Talentsenteret.