Lærarkurs om elevar med stort læringspotensial og tilpassa opplæring i eige klasserom

Me held med ujamne mellomrom opne lærarkurs om elevar med stort læringspotensial.

Tidspunkta blir annonsert her.

Eksempel på innhald:

Identifisering av elevar med stort læringspotensial

  • Kven er dei? Kva treng dei?

Tilpassa opplæring i eige klasserom for desse elevane

  • Konkrete tips til tilpassing av undervisning

Me har og eigne (gratis!) kurs for skular/kommunar/nettverk m.m. Ta kontakt om din skule/kommune er interessert i dette.

Prosjektleiar: Marianne Hægstad Risdal, tlf 95033139, epost mhr@jaermuseet.no

For å finne ut meir om Talentsenter i realfag, gå til hovudsida om Talentsenteret.