Lærarkurs om elevar med stort læringspotensial og tilpassa opplæring i eige klasserom

Me arrangerer lærarkurs eit par gongar i året. Tema er kartlegging og identifisering av elevar med stort læringspotensial, og verktøy for å tilpassa opplæringa for desse elevane.

Neste kurs vert fredag 11. mars 2022 på Vitenfabrikken. Informasjon om påmelding til dette vert lagt ut her i god tid.

Me kan og ha eigne kurs for skular/kommunar/nettverk m.m. Ta kontakt om din skule/kommune er interessert i dette.


Ta kontakt med Marianne Hægstad Risdal, tlf 95033139, epost mhr@jaermuseet.no

For å finne ut meir om Talentsenter i realfag, gå til hovudsida om Talentsenteret.