Sommaren på Jærmuseet

Foto: Impress Publisering Foto: Impress Publisering

Eit besøk på eit av våre ti sommaropne museum vil gje innsikt i den jærske historia gjennom interaktive utstillingar og aktivitetar, like gilde for store som små. Opplev forrykande show, besøk dyra på garden, «snurr» dikt, studer militære og sivile fly eller nyt utsika og roen i dei gamle gardstuna som fortel om livet på Jæren i eldre tid. Sjå nedanfor for detaljar om det enkelte museet, program og opningstider i sommar.

Vitenfabrikken

På Vitenfabrikken vil det heile sommarferien vera ulike show og aktivitetar. Vitenfabrikken sin unike attraksjon, Planetariet, vil ha fleire ulike visningar kvar dag, i tillegg kan du få med deg showet om fargar og flammar, demonstrasjon av Tesla-Coil og ulike familieaktivitetar. Her finn du òg utstillinga «Vi hos Øglænd». Her blir du kjent med Øglænd-historien, og det er utstilt fleire DBS-syklar og Tempo-mopedar. Ope tysdag – sundag kl. 11.00 – 17.00. Stengt måndag. Les meir om programmet på Vitenfabrikken i sommar.

Vitengarden

På Vitengarden er det utstillingar ute og inne knytta opp til ulike tema om landbruk, matproduksjon og dei grøne naturvitskapane. Garden er ein gild stad å vera, her får du kome tett på mange ulike dyr og hoppe i høyet. Vassdansen er populær om sommaren- truleg den einaste fontenen i verda som du sjølv kan programmera. Programmer vasstrålene først – og så leik i fontenen etterpå. I utstillinga Sauen kan dei små prøva seg som dyrleger i småfeklinikken. Vitengarden har óg ei av dei største samlingane av traktorar og landbruksreiskap i landet. I utstillinga «Traktorliv» får du sjå 30 traktorar frå ulike tidsepokar. Ope måndag – fredag kl. 10.00 – 16.00, sundag kl. 12.00 – 17.00. Stengt laurdag.

Tungenes fyr

Tungenes fyr ligg i Randaberg, heilt på nordspissen av Jæren. I over 150 år har fyret markert innseglinga til Stavanger. Tungenes fyr er eit godt eigna turmål. Her kan du sjå storslått natur og nyta heimelaga kaker og ein kopp kaffi i kafèen. Merk at det pågår restaurering av fyret så deler av det vil i sommar vera tildekka, og det er heller ikkje omvisingar inne i fyret. Fin turveg frå parkeringsplassen og opp. Ope måndag – sundag kl. 12.00 – 16.00

Flyhistorisk museum Sola

Flyhistorisk museum Sola ligg like ved Stavanger lufthavn, Sola. Her opna eit heilt ny utstillingsbygg i juni med utstillinga «Fortellinger fra den kalde krigen». Her møter du åtte jagarfly og får lese om historiane til dei som flaug flya. I den opprinnelege museumshangaren får du sjå ei imponerande samling av fly samt fleire gjenstandar. Utanfor museet, får du også sjå DC-6B, det tidlegare Braathens-flyet som kom frå Alaska til Sola i 2020.

Torpedoverkstedet ligg like ved Flyhistorisk Museum Sola. Her er utstillinga «Fortellinger fra andre verdenskrig» som opna for første gong i 2020. Her vert krigen formidla gjennom eit utval personar med lokalhistorisk tilhøyre. Personhistoriane har óg forgreiningar ut i den store vera. Utstillinga passar for ungdomsskulealder og oppover. Ope tysdag – sundag kl. 12.00 – 16.00. Stengt måndag.

Garborg-anlegga

Jærmuseet har tre stadar der du kan bli betre kjent med forfattarparet Arne Garborg (1851-1924) og Hulda Garborg (1862-1934):

  • Garborgsenteret er eit interaktivt museum og besøkssenter. Her skal du ikkje bare sjå og lytta, men vera kreativ, konkurrera og løysa oppgåver. På denne måten vert du kjent med ekteskapet til Arne og Hulda Garborg, men òg med språk, demokrati, litteratur, modernitet og tradisjon, media, livs- og samfunnsyn. Her kan du teste det Escape-inspirerte «Tresko-mysteriet», eit spel som heile familien kan ta del i. Kven har stole treskoa til Arne Garborg?  Ope måndag til laurdag kl. 10.00 – 15.00.
  • Garborgheimen er Arne Garborg sin barndomsheim. Eit stilreint, godt bevart jærhus med innreiing og møbler frå 1850-åra. Miljøutstillinga er nyrevidert, og loftet er nå innreia meir slik det var når Garborg-familien budde her. Ope alle dagar i juli og første halvdel av august kl. 12.00 – 17.00.
  • Knudaheio er Arne Garborg sin sommarstove ved Undheim. Han reiste hit for å skriva nesten kvart år frå huset stod ferdig i 1899 til han døydde i 1924. På Knudaheio er det fantastisk utsikt over Låg-Jæren. Her kan du òg gå opp til det kjente stein-hovudet «an Aadne». Ope alle dagar i juli og første halvdel av august kl. 12.00 – 17.00.

Grødaland

Grødaland er eit av dei finaste og best bevarte gardsanlegga i Rogaland – ein typisk sjøgard med flott utsyn mot havet i vest. Grødaland ligg like ved Kongevegen. Ta gjerne ein tur og stopp i tunet. Sal av kaffi, is, brus og kjeks. Ope sundagar kl. 12.00 – 16.00.

Limagarden

Limagarden er fjellgarden i Gjesdal, eit gardstun med bygningar frå 1870-1939. Garden ligg i eit gammalt og vakkert kulturlandskap like utanfor Ålgård. Kombiner gjerne besøket med ein tur i heia bak Limagarden. Her er det fleire kulturminne, og flott utsikt. Limagarden har sal av kaffi, is, brus og kjeks. Ope sundagar kl. 12.00 – 16.00.

Sommarpasset

Når du besøker eit av musea, får alle barn over fire år utdelt sommarpasset til Jærmuseet. Her kan du samle stempel på kvart museum. Når du har besøkt fire eller fleire, kan du levere passet inn på Garborgsenteret, Vitenfabrikken eller Vitengarden og få ein premie.

Årskort

Jærmuseet sitt årskort er eit populært tilbod, særleg for barnefamiliar som bur i regionen og for besteforeldre. Etter tre besøk har du spart inn summen – og du har opplevingar for 12 månadar framover. Sommaren er ei god tid å kjøpe årskortet. Det kan bestillast her, eller kjøpast i resepsjonane på Vitenfabrikken, Vitengarden og Garborgsenteret.

Foto: Merethe Opstad / Impress Publisering