Sommaren på Jærmuseet

Skal du bruka sommarferien i Rogaland? Då kan kanskje eit besøk til eit av våre museum, vera eit godt tips.

Eit besøk på eit av våre ni sommaropne museum vil gje innsikt i den jærske historia gjennom interaktive utstillingar og aktivitetar, like gilde for store som små. Opplev forrykande show, besøk dyra på garden, «snurr» eit dikt, studer militære og sivile fly, gå opp i fyret og finn ut koss fyrvaktaren budde, eller nyt utsika og roen i dei gamle gardstuna som fortel om livet på Jæren i eldre tid. Sjå nedanfor for detaljar om det enkelte museet, program og opningstider i sommar.

Vitenfabrikken

På Vitenfabrikken vil det kvar dag heile sommarferien vera ulike show og aktivitetar. Det er 50 år sidan Neil Armstrong gjekk på månen for fyrste gong. Derfor er astrnomi eit tema som går igjen i fleire av aktivitetane. Vitenfabrikken sin unike attraksjon, Planetariet, vil ha fem ulike visningar kvar dag. Du kan ta astronautsertifikat, og sjå fysikkshow. Den nye magiske matematikkutstillinga på Abelloftet vil vera open. Her er over 50 ulike matematikkeksperiment som utfordrar både liten og stor. Gå her for full oversikt over sommarprogrammet. Ope tysdag – fredag kl. 10.00 – 16.00, laurdag kl. 11.00 – 16.00, sundag kl. 12.00 – 17.00. Stengt måndag.

Vitengarden

I heile juli kan du treffa bondekona på Vitengarden. Ho bur i heimehuset på garden, fortel om livet som bondekone på garden og serverer tradisjonsmat. Garden er elles ein gild stad å vera, her får du kome tett på mange ulike dyr og hoppe i høyet. Utstillinga SAUEN opna i mai, her kan dei små prøva seg som dyrleger i småfeklinikken. Kvar veke i sommar vil det i tillegg til alle utstillingane, vera ulike aktivitetar de kan vera med på. Anten det er å blåse såpeblar, gå ned og finna innsekt i tjerna eller bygge bru. Oversikt over dei ulike aktivitetane kvar veke, finn de her. Ope måndag – fredag kl. 10.00 – 16.00, sundag kl. 12.00 – 17.00. Stengt laurdag.

Tungenes fyr

Tungenes fyr ligg i Randaberg, heilt på nordspissen av Jæren. I over 150 år har fyret markert innseglinga til Stavanger. Tungenes fyr er eit eigna turmål. Her kan du sjå storslått natur, få omvising på fyret og nyta heimelaga kaker og ein kopp kaffi i kafèen etterpå. Ope måndag – sundag kl. 12.00 – 16.00

Flyhistorisk museum Sola

Flyhistorisk museum Sola ligg like ved Stavanger lufthavn, Sola. Her får du sjå ei imponerande samling av over 30 fly samt gjenstandar. Det er kafè på museet som serverer enkel kaffimat, is og drikke. Ope tysdag – sundag kl. 12.00 – 16.00. Stengt måndag.

Garborg-anlegga

Jærmuseet har tre stader der du kan bli betre kjent med forfattarparet Arne Garborg (1851-1924) og Hulda Garborg (1862-1934):

  • Garborgsenteret er eit interaktivt museum og besøkssenter. Her skal du ikkje bare sjå og lytta, men vera kreativ, konkurrera og løysa oppgåver. På denne måten vert du kjent med ekteskapet til Arne og Hulda Garborg, men òg med språk, demokrati, litteratur, modernitet og tradisjon, media, livs- og samfunnsyn. Ope måndag – laurdag kl. 10.00 – 15.00, sundag kl. 12.00 – 17.00.
  • Garborgheimen er Arne Garborg sin barndomsheim. Eit stilreint, godt bevart jærhus med innreiing og møbler frå 1850-åra. Ope alle dagar kl. 12.00 – 17.00.
  • Knudaheio er Arne Garborg sin sommarstove ved Undheim. Han reiste hit for å skriva nesten kvart år frå huset stod ferdig i 1899 til han døydde i 1924. På Knudaheio er det fantastisk utsikt over Låg-Jæren. Her kan du òg gå opp til det kjente stein-hovudet «an Aadne». Ope alle dagar kl. 12.00 – 17.00.

Grødaland

Grødaland er eit av dei finaste og best bevarte gardsanlegga i Rogaland – ein typisk sjøgard med flott utsyn mot havet i vest. Ope sundagar kl. 12.00 – 16.00.

Limagarden

Limagarden er fjellgarden i Gjesdal, eit gardstun med bygningar frå 18700-1939. Garden ligg i eit gammalt og vakkert kulturlandskap like utanfor Ålgård. Ope sundagar kl. 12.00 – 15.00.